อดีตสาวโรงงาน ผันตัวเลี้ยงแพะล้อมคอก ควบคู่ทำเกษตรผสมผสาน ตามรอยพ่อหลวง ร.9 ช่วยปลดหนี้สิน มีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างไม่ขัดสน

Publish 2019-02-15 12:20:21


ชัยนาท      อดีตสาวโรงงาน แบกหนี้สิน 2 ล้านบาท  กลับบ้านเกิดที่ชัยนาท  ใช้เวลา 3 ปี ผันตัวมาเลี้ยงแพะแบบล้อมคอก เป็นอาชีพหลัก  ควบคู่กับทำเกษตรแบบผสมผสาน ปลูกพืชและเลี้ยงปลา เป็นอาชีพเสริม  ตามเกษตรทฤษฎีใหม่ เดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9  ทำให้มีรายได้ทั้งรายวันและรายเดือน นำไปเลี้ยงครอบครัวได้อย่างไม่ขัดสน แถมยังช่วยปลดหนี้สินได้แล้วกว่า 5 แสนบาท   

น.ส.รัชดา นุ่มหอม อายุ 48 ปี  เกษตรกร ม.12 ต.บางขุด อ.สรรคบุรี(สัน-บุรี)  จ.ชัยนาท   เจ้าของตรีชฎาฟาร์ม  เปิดเผยว่า  เมื่อก่อนนี้เคยทำงานโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มานาน 19 ปี  ด้วยความเป็นคนใจดี จึงนำเงินที่เก็บสะสมไว้ ไปปล่อยให้คนกู้ยืม แต่ถูกลูกหนี้โกง ทำให้เป็นหนี้สินถึง 2 ล้านบาท     จึงลาออกจากโรงงาน แล้วกลับมาบ้านเกิดที่จังหวัดชัยนาท มาช่วยพ่อแม่ทำนา แต่เจอราคาข้าวตกต่ำ ทำให้ไม่มีกำไร ซ้ำยังเป็นหนี้เพิ่มขึ้น  จึงคิดหาวิธีทำการเกษตรแบบอื่นที่ให้อยู่รอดได้   จึงได้ไปศึกษาดูงานด้านการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จ.เพชรบุรี  ทำให้ได้รับความรู้ในเรื่องเกษตรพอเพียง  ประกอบกับได้รับคำแนะนำจากสภาเกษตรกรจังหวัดชัยนาท  จึงได้หันมาเลี้ยงแพะแบบล้อมคอก ควบคู่ไปกับการปลูกพืชแบบผสมผสาน  โดยปรับเปลี่ยนที่ดินจำนวน 12 ไร่ของครอบครัว  แบ่งเป็นบ้านพักอาศัย  สระน้ำ  โรงเรือนเลี้ยงแพะ  คอกเลี้ยงวัว  และทำการยกร่องแปลงปลูกไม้ผล เช่น กล้วย ส้มโอ มะม่วง , แปลงปลูกพืชผักสวนครัว, แปลงปลูกหญ้าเนเปียร์, แปลงปลูกหญ้าแพงโกล่า และแปลงปลูกกระถิน ไว้สำหรับใช้เป็นอาหารสัตว์     ส่วนในสระน้ำและร่องน้ำ เลี้ยงปลานิลและปลาตะเพียน ไว้บริโภคและจำหน่าย   นอกจากนี้ยังแบ่งที่นาไว้ 1 ไร่ สำหรับปลูกข้าวไว้บริโภคเองในครอบครัว   เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

 

 

 

 

 การทำเกษตรผสมผสานของ น.ส.รัชดา   จะเลี้ยงแพะพันธ์ลูกผสม จำนวน 70 ตัว เป็นหลัก  รองลงมาคือการเลี้ยงวัว จำนวน 10 ตัว ไว้สำหรับขายเนื้อ ระหว่างที่รอให้ลูกแพะและลูกวัว โตพอได้น้ำหนักที่จะจับขาย เป็นรายได้รายเดือน     ก็จะเก็บพืชผักสวนครัว  ตะไคร้ มะกรูด มะระ  กล้วย มะละกอ มะม่วง และจับปลานิล ปลาตะเพียนในบ่อ  ขายเป็นรายได้เสริมรายวัน     ส่วน หญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่า และกระถิน ที่ปลูกไว้  จะตัดนำไปทำเป็นอาหารเลี้ยงแพะและวัว  เพื่อลดต้นทุนการผลิต  โดยเลี้ยงแพะพันธุ์ลูกผสมระหว่างพันธุ์บอ กับพันธุ์แองโกลนูเบียน เลี้ยงแบบฟาร์มปิด มีการล้อมคอก  สร้างเป็นโรงเรือนยกพื้นให้แพะได้อาศัย และมีที่ว่างให้แพะได้เดินกินอาหาร   ใช้ตาข่ายคลุมโรงเรือนช่วยป้องกันยุงและแมลง  ให้อาหารวันละ 2 ครั้ง เป็นอาหารที่ผสมระหว่างหญ้าเนเปียร์ หญ้าแพงโกล่าและต้นกระถิน นำไปสับแล้วนำไปให้แพะกิน  ยังมีการเสริมธาตุอาหารให้กับแพะ  ด้วยการให้กิน มันเทศ โดยนำไปฝานเป็นแผ่นบางๆ จากนั้นนำไปตากแดดให้แห้ง 3-4 วัน ก็นำไปให้แพะกินเป็นอาหารเสริมได้ ซึ่งจะช่วยให้แพะตัวอวบอ้วนแข็งแรง   ส่วนพื้นดินรอบๆโรงเรือน จะใช้น้ำหมัก EM ฉีดพ่นพื้น และโรยปูนขาว   ช่วยป้องกันเชื้อโรค ทำให้แพะไม่ป่วยไม่ติดเชื้อโรคง่าย และไม่ต้องฉีดยาถ่ายพยาธิบ่อยๆ

ปัจจุบัน น.ส.รัชดา  ได้เข้าร่วมกลุ่มการเลี้ยงแพะ กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอสรรคบุรี   เป็นแบบเกษตรแปลงใหญ่    ใช้ชื่อว่า “กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่แพะเนื้อเมืองสรรค์”   ซึ่งทางกลุ่มฯได้ทำบันทึกข้อตกลง MOU กับฟาร์มที่รับซื้อแพะเพื่อนำไปจำหน่าย   ทำให้มีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน  และสามารถจำหน่ายแพะตัวผู้ ขนาดน้ำหนัก 15-20 กิโลกรัม ได้ในราคากิโลกรัมละ 130 บาท หรือประมาณ 2,000 บาท - 2,600  บาทต่อตัว

 

 

 

 

 

 นายธนยศ นงบาง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท  เปิดเผยว่า    การจัดตั้งกลุ่มแพะแปลงใหญ่ ของ กลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่แพะเนื้อเมืองสรรค์    เป็นความร่วมมือของเกษตรกรในพื้นที่อย่างแท้จริง ที่ร่วมมือกันทำการผลิต โดยเอาการตลาดมานำการผลิต ทำให้เป็นกลุ่มแพะแปลงใหญ่แห่งแรกที่สามารถทำเป็นอาชีพและอยู่ได้อย่างมั่นคง  ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มฯ จำนวน 52 ราย มีแพะรวมจำนวน 3,000 ตัว สามารถผลิตแพะ ส่งจำหน่ายได้เดือนละ 300 ตัว  ราคาตัวละกว่า 2,000 บาท  เป็นรายได้ที่เกษตรกรสามารถอยู่ได้อย่างสบาย  โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาทและปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี  ได้เข้าไปช่วยเกษตรกรดูแลในเรื่องของคุณภาพการผลิต  การจัดการในเรื่องของอาหารสัตว์ และให้ความรู้ทางด้านวิชาการต่างๆ เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต  และสามารถเลี้ยงแพะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนได้

ทั้งนี้ หากใครสนใจเรียนรู้วิธีการเลี้ยงแพะแบบล้อมคอก หรือการทำเกษตรแบบผสมผสาน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่  ตรีชฎาฟาร์ม โทรศัพท์ 093-134-9967 หรือติดต่อได้ที่ ปศุสัตว์อำเภอสรรคบุรี 081-962-6609

 

 

 

 

 

 

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชัยนาท


อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง    
-เผยชีวิต"ใหม่"มือกลองวงไอน้ำ หลังจากยุบวง ผันตัวใช้ชีวิตคนละขั้ว แทบจำไม่ได้ว่าเคยเป็นนักดนตรี(คลิป)

-พลิกชีวิต ! อดีตหนุ่มช่างกล ผันตัวมาเลี้ยงหมูหลุม เพื่อทำปุ๋ยหมูอินทรีย์ เผยรายได้งามเดือนละ 2 แสน!? (ชมคลิป)

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน