ภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นักประดิษฐ์ 5 รางวัลเหรียญทองอัจฉริยะโลก "นั่งแท่น" นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

Publish 2019-02-19 14:27:29


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมวิมานทิพย์1โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสหลานหลวง กรุงเทพมหานคร ได้มีการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2562 ของสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทยโดยมี ดร.พลศักดิ์  ปิยะทัต  รักษาการนายกสมาคมนักประดิษฐ์ และนวัตกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ทั้งมีสมาชิกสามัญและวิสามัญเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ด้านรักษาการนายกสมาคมฯได้แจ้งวาระต่างๆที่จะประชุมให้สมาชิกทราบ  มีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีการเลือกนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารชุดใหม่โดยใช้วิธี ให้สมาชิกเสนอชื่อนายกสมาคมฯ  และสมาชิกในที่ประชุม ได้เสนอชื่อนายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ เป็นนายกสมาคม โดย สมาชิกทั้งหมด ได้ยกมือ สนับสนุนรับรอง ให้นายภณวัชนันท์ เป็นนายกสมาคมฯ แทน ดร.พลศักดิ์ ที่หมดวาระลงพร้อมคณะกรรมการบริหารทั้งหมด

  ด้านนายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคม นักประดิษฐ์ และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ได้แสดงวิสัยทัศน์ ว่า "ทีมผู้บริหารจะทำงานเต็มที่ทั้งปกป้องพร้อมส่งเสริม นักประดิษฐ์และนวัตกรรมให้เจริญรุ่งเรืองเพื่อชาติและความเป็นอยู่ของเศรษฐกิจที่ดี" ในการนี้นายภณวัชร์นันท์ได้เลือกคณะกรรมการบริหารสมาคมฯเข้ามาใหม่แทนคณะกรรมการบริหารชุดเดิมที่หมดวาระลงพร้อมกับนายก

 

 

 ภณวัชรนันท์ ไกรมาตย์ "นั่งแท่น" นายกสมาคมนักประดิษฐ์และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย

ส่วนในด้านประวัติโดยสังเขปของนายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ นายกสมาคม นักประดิษฐ์ และนวัตกรรมแห่งประเทศไทย มีดังนี้

นายภณวัชร์นันท์  ไกรมาตย์  ( PHANAWATNAN KAIMART )  นักประดิษฐ์ลูกบอลดับเพลิง 5 เหรียญทองอัจฉริยะโลก ชื่อเดิม นายวรเดช ไกรมาตย์ ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ เกิดเมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2507 สถานที่เกิด อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และย้ายไปอยู่ อำเภอประทิว จังหวัดชุมพร ได้สมรสกับ นาวาโทหญิงพัชญ์ชสุทธิ์  ไกรมาตย์ (รน.) และย้ายภูมิลำเนามาอยู่จังหวัดชลบุรีจนถึงปัจจุบัน

            คุณภณวัชร์นันท์ เป็นลูกชาวสวนโดยกำเนิด เป็นลูกคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน อยู่ในครอบครัวที่เรียกได้ว่า “เศรษฐีเลยทีเดียว” แต่แล้วชีวิตได้พลิกผัน คุณพ่อคุณแม่เสียชีวิตพร้อมกัน ในขณะที่เขามีอายุได้เพียง 14 ปี สมบัติที่มี ก็อันตรธานหายไปจากลูกเศรษฐีกลายเป็นเด็กที่ครอบครัวแตกแยก พี่น้องต้องแยกกันไปอยู่กับญาติบ้านละคน ชีวิตในวัยเด็กและวัยหนุ่ม เป็นชีวิตต้องดินรนมาตลอด ล้มลุกคลุกคลาน ต้องทำงานหาเลี้ยงชีพทุกอาชีพ ตั้งแต่ ทำไร่ ทำนา ทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินมาประทังชีวิต ด้วยความเป็นคนใฝ่ดีไม่เคยทิ้งการศึกษา เมื่อได้มีโอกาสได้เข้ารับราชการทหารจึงได้เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมทาง กศน. และได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี จนจบปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง หลังจากนั้นได้ลาออกจากราชการ และได้เริ่มงานในตำแหน่งที่สำคัญ ในบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง จนได้มาเริ่มงาน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ บริษัทฯ สัญชาติชาวญี่ปุ่น แห่งหนึ่ง ในนิคมอุตสาหกรรม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้เข้าไปบริหารจัดการเรื่องการวางระบบความปลอดภัยในการทำงาน จนบริษัทฯ ได้รับการเชิดชูเรื่องความปลอดภัย ติดอันดับความปลอดภัยดีเยี่ยม อันดับ 5 ของประเทศไทย

            จนเมื่อปี 2540 ได้เกิดไฟไหม้ใหญ่ที่ โรงแรมรอยัล จอมเทียน รีสอร์ต พัทยา โรงแรมหรูบนหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี จนเป็นเหตุให้ ผู้เข้าพักเสียชีวิต จำนวน 91 ราย และบาดเจ็บกว่า 51 ราย ศพผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกพบที่บริเวณ “ประตูหนีไฟที่ถูกปิดตาย” จากเหตุการณ์นี้เองทำให้นายภณวัชร์นันท์ คิดว่าต้องมีอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงอะไรซักอย่างเพื่อให้มีคุณสมบัติในการดับไฟที่ทำงานได้ง่ายเพียงกลิ้งโยนทอย และถ้ามีเสียงเตือนภัยได้ด้วยยิ่งเป็นเรื่องที่ดีมาก

นายภณวัชร์นันท์ ได้ตัดสินใจลาออกจากงานที่ทำอยู่ เพื่อไปทุ่มเทในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้ก้าวสู่เชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง โดยจดทะเบียนบริษัทในครั้งแรก ชื่อว่า บริษัท สยาม เซพตี้ พรีเมียร์ จำกัด และ ปัจจุบัน ได้ทำการเปลี่ยนแปลงชื่อมาเป็น บริษัท อิไลด์ไฟร์บอล โปร จำกัด เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555

เขายังไม่หยุดจินตนาการ เพราะเห็นว่าจะต้องศึกษาเรียนรู้วิชาของยุคโลกาภิวัฒน์ และความรู้ใหม่ๆ มาประสมประสานจินตนาการเพื่อสร้างจินตนาการของเขาให้เด่นชัดเพิ่มเพิ่มขึ้น และจะได้นำประสบการณ์จินตนาการ และความรู้ส่งต่อให้คนรุ่นหลังได้มีแรงบันดาลเพิ่มขึ้น และเขาจึงสอบเข้าเรียนปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) จากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ด้วยเกรดเฉลี่ยสูงสุดถึง 3.73 ในปีการศึกษา 2554

นายภณวัชร์นันท์ เขาบอกถึงนักประดิษฐ์ และนักนวัตกรรม ว่า “การประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรมเข้าสู่เชิงพาณิชย์ให้ประสบความสำเสร็จได้ ท่านจะต้องประดิษฐ์ และพัฒนานวัตกรรม สู้เชิงพาณิชย์ จะต้องทำให้เป็นสิ่งที่แก้ปัญหาให้คนทั้งโลก นั้นและคือ เป็นการนักประดิษฐ์และนักนวัตกรรมเข้าสูเชิงพาณิชย์ที่แท้จริง

 

 

 

 และยังบอกอีกว่า  การทำงานหรือการปฎิบัติตน ให้เจริญรุ่งเรือง และอยู่ในสังคมที่มีความสุข คือ "อยู่ให้เป็น เย็นให้พอ รอให้ได้"  รวมถึงการทำธุรกิจในอนาคต เราควรละทิ้งความโลภให้มาก แต่ให้มองถึง การแบ่งปันและเอื้ออาทร ให้สังคมได้ มีช่องว่างได้ทำมาหากิน การทำให้ครอบครัวก็ส่วนหนึ่ง แต่ทำเพื่อประคับประคองไม่ให้ครอบครัวล้มลง แต่เราจะต้องให้ลูกหลานสามารถลงมือทำด้วยตนเอง เราไม่ต้องทำให้เขาหมด เพราะหากให้เขาทำด้วยตนเองและเราคอยช่วยให้คำปรึกษา  ลูกหลานจะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาทำ และมีตำนานเป็นของเขา  พวกเขาสามารถเล่าเรื่องให้คนอื่นต่อๆไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด ความภาคภูมิใจในใจของเขา สิ่งเหล่านี้คือคุณค่าของคำว่ามนุษย์สังคมที่ดี สังคมจะอยู่อย่างมีความสุข เมื่อเรามีสังคมที่ดี เศรษฐกิจก็ดี การเอื้ออาทรที่ดีจะกระจายรายได้ไปทั่วทุกตำบล เหล่านี้เขาตั้งใจที่จะทำเพื่อนำพาสังคมที่ดีต่อไป  และการทำธุรกิจ จะต้องมีศีลธรรม นำหน้าสินทรัพย์ด้วย สังคมจะได้อยู่อย่างมีความสุข การค้าขายลำบากยากแค้น ทำมาหากินลำบาก เหมือนปัจจุบัน ซึ่งมันไม่ใช่สังคมที่น่าอยู่เลยสำหรับ สยามเมืองยิ้ม ประเทศไทย ในปัจจุบัน

 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

วาเลนไทน์ดอกไม้มันแพง หนุ่มน้อยเลยจัดช่อแบบไทยประดิษฐ์ เป็นของขวัญแทนใจให้แฟนสาว งานนี้ไม่รู้จะยินดีหรือสงสารน้องดี โซเชียลฮากระจาย(คลิป)

หนุ่มใหญ่วัย 4 9 ปีออกช็อตปลาในลำห้วย ต่อไฟบ้านกับเครื่องช็อตที่ประดิษฐ์เอง ถูกไฟดูดดับคาที่

ภูมิปัญญาชาวบ้าน สุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ช่วยทุ่นเเรงการปีนต้นมะพร้าว"คุณลุง" สุดยอดมากๆ(คลิป)

นศ.อาชีวศึกษา ประดิษฐ์เครื่องพ่นละอองน้ำ ช่วยบรรเทาอากาศที่เป็นพิษ(คลิป)

ภาพ/ข่าว  วราภรณ์ วะชะระพันธ์ /สรกฤช ฐานมั่น  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์  จ. ชลบุรี    รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี  

 

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

น.ส.มารุณี เกษรสวัสดิ์ (เอ)

;