เปิด 6 แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์!!เมืองคอนเตรียมซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จำนวน 6 แหล่ง-เพื่อร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Publish 2019-03-19 20:34:29


(19 มี.ค.) นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวระหว่างเป็นประธานการประชุมเตรียมการซ้อมเสมือนจริงพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 6 แหล่งว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดพิธีซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์พร้อมกันทั้ง 6 แหล่ง คือ บ่อน้ำหน้าพระลาน บ่อน้ำวัดเสมาเมือง บ่อน้ำวัดเสมาไชย บ่อน้ำวัดประตูขาว แหล่งน้ำห้วยปากนาคราช และแหล่งน้ำห้วยเขามหาชัย ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 เริ่มเวลา 10.00 น. โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ 4 และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 4 คน เป็นประธานในพิธี ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แต่ละแหล่งสำหรับฤกษ์เวลาตักน้ำคือ 11.52 – 12.38 น. จากนั้นมีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใส่ในขันน้ำสาคร จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง ไปตั้งขบวน ณ ศาลาประดู่หก จากนั้นมีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปยังพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อซ้อมพิธีทำน้ำอภิเษกด้วย ซึ่งการซ้อมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดทุกประการ เพื่อให้พิธีมีความพร้อมเพรียงและสมบูรณ์มากที่สุด

                นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จริงในวันที่ 6 เมษายน 2562 เริ่มเวลา 10.00 น. มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช แม่ทัพภาคที่ 4 และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 4 คน เป็นประธานในพิธี ณ แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง สำหรับฤกษ์เวลาตักน้ำคือ 11.52 – 12.38 น. จากนั้นมีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใส่ในขันน้ำสาคร จากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 6 แหล่ง ไปตั้งขบวน ณ ศาลาประดู่หก จากนั้นมีการเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยริ้วขบวนเดินเท้า ไปยังพระวิหารหลวง  วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน การแต่งกาย ข้าราชการชุดปกติขาว ประชาชนชุดสุภาพโทนสีเหลือง

 “ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช เวลา 15.00 น. การแต่งกายข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพร้อมกระบี่ ถุงมือ ประชาชนทั่วไป ชุดสภาพโทนสีเหลือง และวันที่ 9 เมษายน 2562 จัดพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เวลา 09.00 น. การแต่งกายข้าราชการพลเรือน เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายชั้นสูงสุด ไม่สวมหมวก ข้าราชการทหาร ตำรวจ เครื่องแบบเต็มยศ สวมหมวกพร้อมกระบี่ ถุงมือ ประชาชนทั่วไป ชุดสภาพโทนสีเหลือง จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนชาวนครศรีธรรมราช เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน.

ขอบคุณภาพ/คลิป สนง.ประชาสัมพันธ์จังหัดนครศรีธรรมราช

ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ สำนักข่าวทีนิวส์นครศรีธรรมราช


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ยุทธนะ เตมะศิริ