เชียงใหม่อากาศฝุ่นละอองขนาดเล็กยังสูงเครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5 ยักษ์ประสิทธิภาพสูงจากขอนแก่น มาถึงแล้ว

Publish 2019-04-07 21:46:55


วันที่ 7 เมษายน 2562 ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่ นายไกรพิชิต เมืองวงษ์ นักวิจัยอิสระ พร้อมด้วยกลุ่มจิตอาสาวิจัยและพัฒนาพลังงาน เพื่อการจัดการภัยพิบัติ และทีมงานเครือข่ายเพื่อนเตือนภัย เป็นผู้แทน นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำเครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งเป็นเครื่องต้นแบบ พร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องดูดฝุ่นละอองแบบเคลื่อนที่    มามอบให้จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบ ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนำมา เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้นำไปติดตั้งที่บริเวณข่วงประตูท่าแพซึ่งเป็นแหล่งชุมชนที่มีประชาชน และนักท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


เครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5 ยักษ์ประสิทธิภาพสูงจากขอนแก่น มาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว

เครื่องดูดฝุ่น PM 2.5  เป็นเครื่องต้นแบบที่ กลุ่มจิตอาสา และคณะนักวิจัยได้ผลิตขึ้น  เป็นการใช้ธาตุน้ำดึงธาตุดิน คือ ฝุ่น PM 2.5 ให้มาเกาะตัวกัน ไม่ให้ดินแตกสลายในอากาศ เป็นเครื่องดูดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ใช้ในพื้นที่โล่ง หรืออากาศภายนอกอาคาร สถานที่ต่างๆ โดยใช้หลักการดูดอากาศผ่านช่องกรวยดูดอากาศ ให้เข้ามาในระบบเพื่อบำบัดอากาศ และใช้หลักการหลายวิธีการในเครื่องเดียว เช่น JET VENTURY SCRUBBER ใช้ระบบโอโซนในการฆ่าเชื้อโรค การกรองน้ำเพื่อหมุนเวียนกลับมาใช้ในระบบ รวมถึงการล้างระบบกรองแบบย้อนกลับ

เครื่องดูดฝุ่นละออง PM2.5 ยักษ์ประสิทธิภาพสูงจากขอนแก่น มาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว


ย้อนกลับ และการเติมอากาศที่สะอาดด้วยความดันอากาศที่เป็นบวก ซึ่งเป็นการปล่อยอากาศบริสุทธิ์มายังบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมฝุ่น PM 2.5 ลดความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น และรักษาคุณภาพของอากาศบริเวณโดยรอบและบริเวณใกล้เคียงไว้ในระดับไม่เกินมาตรฐาน หรือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  ไปจน สถานการณ์ของอากาศที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิน 2.5 pm.จะคลี่คลาย.

.

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

ติดตามข่าวภูมิภาค

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นายฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน