อากาศร้อนจัด ทำให้น้ำทะเลร้อนส่งผลกระทบต่อสัตว์ในทะเล และชาวประมงพื้นบ้าน ทำให้อาหารทะเลมีราคาแพง

Publish 2019-04-14 08:31:38


 จากสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลกระทบต่อการขยายพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ทะเล เนื่องจากน้ำทะเลมีความร้อน  ทำให้ชาวประมงหาจับสัตว์ทะเลได้ยาก และเป็นเหตุให้อาหารทะเลมีราคาสูงขึ้น   ทั้งนี้ชาวประมงพื้นบ้านในจังหวัดระยอง หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่ร้อนจัด และส่งผลต่อการประกอบอาชีพในการจับสัตว์ในทะเล เนื่องจากน้ำทะเลมีความร้อน ทำให้สัตว์ทะเลหลบความร้อน และพากันหากินห่างชายฝั่งเพื่อให้พ้นความร้อนของผิวน้ำทะเล นอกจากนี้ความร้อนของน้ำทะเล ยังส่งผลต่การขยายพันธุ์ และการเจริญเติบโตของสัตว์ทะเลอีกด้วย


อากาศร้อนจัด ทำให้น้ำทะเลร้อนส่งผลกระทบต่อสัตว์ในทะเล และชาวประมงพื้นบ้าน ทำให้อาหารทะเลมีราคาแพง

นายสมพร พันธุมาศ  ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้านสวนสน ตำบลแกลง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จากอากาศที่ร้อนจัด ได้ส่งกระทบต่อสัตว์ทะเล เช่น กุ้งหอย ปู ปลา รวมทั้งเต่าทะเล เนื่องจากผิวน้ำทะเลมีความร้อนทำให้สัตว์ทะเล ที่อาศัยหญ้าทะเลพักพิงและหากินใกล้บริเวณชายฝั่ง พากันหลบความร้อนของผิวน้ำทะเล ไปหากินน้ำที่ลึกกว่าเดิม และสัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ไปด้วย นอกจากนี้หญ้าทะเลยังได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน ปัจจุบันชาวประมงออกหากินได้ก็คืออวนปู เท่านั้น ทั้งนี้สาเหตุเกิดจากระบบนิเวศน์ที่เปลี่ยนแปลงและสียหาย ทำให้สัตว์ทะเลจำนวนมากล้มตาย ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งอยู่เป็นประจำ  เช่น เต่าทะเล  ปลาดาว รวมทั้งสัตว์ทะเลอื่นๆ ที่หากินบริเวณชายฝั่ง และจากสภาพน้ำทะเลร้อน ทำให้ชาวประมงพื้นบ้านต้องออกไปหาจับสัตว์ทะเลไกลกว่าเดิม  และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะน้ำมัน ใช้ในการเติมเครื่องยนต์เรือ จึงทำให้ราคาสัตว์น้ำที่จับได้สูงขึ้น  และพ่อค้าที่มารับซื้อก็ปรับราคาสูงขึ้นตามไปด้วย   ธนชาย  ผิวงาม  ผู้สื่อข่าวจังหวัดระยอง  รายงานจากศูนย์ข่าวทีนิวส์ภาคตะวันออก สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี        

             

   ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน