รวมตัว ประปาหมู่บ้าน 4 แห่ง สร้างเสร็จใช้ไม่ได้กว่า 3 ปี

Publish 2019-05-23 18:12:51


วันนี้ทีมข่าวได้พบ นายสุเทพ ดอกจันทร์ กำนัน ต.หนองขวาว (หนอง-ขะ-ว๋าว) อ.ศีขรภูมิ (สี-ขอ-ระ-พูม) จ.สุรินทร์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้านของ ต.หนองเขวา และชาวบ้านในพื้นที่ ต.หนองขวาว รวมตัวกันร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนประจำ จ.สุรินทร์ ว่าโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 4 แห่ง ใน 7 หมู่บ้าน ไม่สามารถใช้การได้มาตลอด 3 ปี ตั้งแต่สร้างเสร็จใหม่ โดยทั้ง 4 แห่ง มีทั้งสร้างไม่เป็นไปตามแบบและระบบส่งน้ำไม่สมบูรณ์ อาทิ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ของหมู่บ้านหนองเหล็ก ม.10 ที่มีขนาดแท๊งค์เก็บน้ำประปา เล็กเกินไป เส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 3.20 เมตร ทั้งที่ในแบบกำหนดให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เมตร ,ส่วนที่หมู่บ้านนาฮังและนาแก ต.หนองขวาว พบว่า ท่อประปาที่เดินและวางท่อไว้ ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีการกลบฝังดินให้เรียบร้อยตามแบบที่กำหนด ให้ต้องฝังลึกลงในดิน 50 ซ.ม.แต่กลับต่อท่อประปาไว้บนพื้นดินข้างทางแทน และบางจุดต่อท่อลอดใต้ท่อระบายน้ำ ทำให้เวลาฝนตกน้ำระบายไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังแทบทั้งหมู่บ้าน และการลอยท่อประปาบนพื้นดินดังกล่าว ทำให้เกิดการชำรุดเสียหายและแตกหักได้ง่าย เสียงต่อถูกรถที่สัญจรไปมาเหยียบแตกพังเสียหาย ขณะที่ประปาหมู่บ้านอีก 2 แห่งก็มีปัญหาไม่แตกต่างกัน สร้างเสร็จในเวลาไล่เลี่ยกันแต่ระบบทำงานไม่สมบูรณ์และไม่สามารถใช้การณ์ได้ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งทั้ง 4 แห่งอยู่ระหว่างการแก้ไขปัญหา จาก อบต.หนองเขวา หลังชาวบ้านและผู้นำชุมชนได้ยื่นเรื่องถึงศูนย์ดำรงธรรม และมีคำสั่งจากศูนย์ดำรงธรรม ให้ อบต.หนองขวาว ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน เนื่องจากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและปัญหายืดเยื้อมาอย่างยาวนาน ขณะที่ประปาหมู่บ้าน ระบบผิวดินของหมู่บ้านหนองเหล็ก อยู่ระหว่างฟ้องร้องกันระหว่างผู้รับเหมาและ อบต.เขวา ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างให้ เนื่องจากผู้รับเหมาสร้างผิดแบบ และอีก 3 แห่ง ที่เหลือ ชาวบ้านต่างเคลือบแคลงสงสัยอีกว่า การตรวจรับงานต่างๆจาก อบต.หนองเขวาและมีการเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาไปแล้วนั้น เกิดขึ้นได้อย่างไรทั้งที่ระบบประปามีทั้งผิดแบบ ไม่สมบูรณ์และยังใช้การไม่ได้

 

 

 

 

 

 

 

 


กำนัน-ผญบ. พาทีมข่าวเข้าสำรวจประปาทั้ง 4 แห่ง

นายสุเทพ ดอกจันทร์ กำนันตำบลหนองขวาว กล่าวว่า ประปาจำนวน 4 แห่ง ใช้งานได้เพียง 1 แห่ง และอีก 3แห่งใช้การไม่ได้ สร้างปัญหาให้กับชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนถึง 7 หมู่บ้านในตำบลหนองขวาว ซึ่งชาวบ้านก็รอที่จะได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเราพยายามประสานและติดตามมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่นประปาที่บ้านนาแก-นาฮัง ชาวบ้านกว่า 300 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบจากการที่ไม่สามารถใช้น้ำได้ ซึ่งระบบประปามีการวางท่อไม่ได้มาตรฐานไม่ถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง เพราะท่อน้ำต้องมีการขุดฝัง แต่เป็นการวางท่อลอยลอดท่อระบายน้ำ ทำให้หมู่บ้านเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ส่วนที่บ้านนาแกชาวบ้านต้องช่วยกันขุดวางท่อน้ำใช้ทางระบายน้ำ แต่ที่บ้านนาฮังยังไม่มีการขุดฝัง บางส่วนจะมองเห็นได้ชัด บางส่วนก็ถูกดินถมเพราะเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปีมาแล้ว ส่วนหมู่บ้านอื่นเช่นที่บ้านหนองน้ำขุน เป็นหมู่บ้านเดียวที่ใช้การได้ ซึ่งชาวบ้านต้องร่วมกันติดตามเกือบ 2 ปี ถึงใช้การได้ แต่มีประเด็นเรื่องของการเจาะท่อลอดทางรถไฟ อบต.มีการตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี 59 และปี 61 แต่ไม่มีการดำเนินการจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการวางท่อประปาข้ามเขตไปยัง อบต.อื่น ก็ไม่มีการแจ้งพื้นที่ นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ในส่วนของประปาที่สร้างขึ้นที่บ้านหนองเหล็ก ตำบลหนองขวาว ก็มีการก่อสร้างผิดแบบ ปล่อยให้รับจ้างสร้างผิดแบบจนเสร็จแล้วใช้การไม่ได้จนถึงปัจจุบัน ตั้งแต่ปี 2559 ผ่านมา 2 ปีเกือบเข้าปีที่ 3 แล้ว ยังใช้การไม่ได้ ในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหนองเหล็กได้รับการไหว้วานจากผู้รับจ้างให้ช่วยหาคนมาขุดวางท่อก็ได้ช่วยเหลือ พอไปช่วยเหลือกลับมีชื่อในคณะกรรมการตรวจรับงานโครงการ โดยที่ตนเองไม่ทราบเรื่องเลย ไม่มีการเอาแบบ หรือประมาณการและเอกสารที่สำคัญมาให้ดูเลยเป็นการตรวจรับงานทั้งโครงการ ซึ่งขนาดของถังน้ำตามแบบมีความกว้าง 5 เมตร แต่กลับสร้างเพียง 3.20 เมตร หายไปเกือบ 2 เมตร ทำให้ไม่สามารถเปิดใช้ระบบประปาได้เป็นเวลานับ 2 ปีแล้ว โดยการจัดสร้างประปาในแต่ละแห่งไม่ตรงกัน เป็นการจัดสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ เป็นงบฯจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยให้ อบต.เป็นผู้ดูแลหาผู้รับจ้างจัดสร้าง โดยที่บ้านนาฮัง –นาแก สร้างก่อนเมื่อปี 2558 ต่อมาปี 2559 ก็มาลงสร้างที่บ้านหนองน้ำขุน และบ้านหนองเหล็ก ห่างกัน 1 ปี ไม่สามารถใช้น้ำได้เนื่องจากมีการสร้างผิดแบบไม่สามารถจ่ายน้ำได้ ร่วมไปถึงอีกจุด ประปาที่บ้านทุ่งแสงทอง ซึ่งใช้น้ำประปาร่วมกับอีก 3 หมู่บ้าน เพิ่งเปิดใช้น้ำได้เมื่อไม่กี่เดือน ระบบก็พังเสียหายไม่สามารถใช้ได้รอการซ่อมแซม เป็นแค่เพียงการทดลองใช้เท่านั้น แต่ละที่สร้างด้วยงบประมาณกว่า 3 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้ติดตามทางนายก อบต.หนองขวาว ได้มีการมอบหมายให้ทางปลัด อบต.หนองขวาว ได้ดำเนินการ และสั่งการผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าเลย อยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า เราไม่สามารถดำเนินการโดยปกติได้ ไม่ว่าจะเป็นการบอกกล่าวสอบถามเรื่องต่างเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดก็ทราบเรื่องและเข้ามาดูแล้ว หน่วยงานทหารในศูนย์ดำรงธรรม หลายหน่วยงานเข้ามาดูแต่ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด ณ.วันนี้ประปา 4 แห่ง 7 หมู่บ้านในตำบลหนองขวาว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ไม่สามารถใช้น้ำได้ เกือบครึ่งตำบล ก็ฝากผู้ที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขให้ชาวบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

กำนัน-ผญบ.และนายอำเภอศีขรภูมิ กล่าว


อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังที่ทำการ อบต.หนองเขวา เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น โดยนางจุรี พัฒนศิริวงศ์ ปลัด อบต.หนองขวาว ปฏิเสธการให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชน โดยให้นายก อบต.เป็นผู้ให้ข้อมูล ขณะที่นายสมาน ปิ่นแก้ว นายก อบต.หนองขวาว ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ เนื่องจากติดภารกิจอยู่นอกพื้นที่

นายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอศีขรภูมิ กล่าวว่า ตำบลหนองขวาวหลังจากที่ตนมารับตำแหน่งที่อำเภอศีขรภูมิ ได้รับรายงานอยู่ว่า มีน้ำประปาไม่ไหลอยู่ 3-4 หมู่บ้าน ซึ่งได้รับงบประมาณจากทางท้องถิ่นมาดำเนินการ เป็นเวลา 2-3 ปี ตนได้เข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ พบว่ามีปัญหาในเรื่องของโครงสร้าง และมีปัญหาของการไม่เข้าใจ และประชาชนไม่ให้การยอมรับ แยกเป็น 2-3 ประเด็น ปัญหาในเรื่องโครงสร้าง เป็นหน้าที่ของทางราชการที่ตรงแก้ปัญหาให้แล้วเสร็จ ขณะนี้ทางท้องถิ่นโดยเฉพาะตำบลหนองขวาว ยังดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านนี้ไม่ได้ ส่วนปัญหาในบ้างพื้นที่น่าจะเป็นการทำงานที่ค่อนข้างที่จะเรียกได้ว่าผิดรูปแบบ ก็เลยไม่ได้รับการยอมรับจากประชาชน ถามว่าในหมู่บ้านมีน้ำไหม ที่หมู่บ้านมีน้ำมีเครื่องสูบมีทุกอย่าง แต่มีปัญหายังไม่ได้ส่งน้ำเข้าไป เช่นบางพื้นที่ส่งน้ำเข้าไปยังติดปัญหาเพียงนิดเดียว ปัญหามิเตอร์น้ำปัญหาเล็กๆน้อย ซึ่งน่าจะได้รับการแก้ไขจากท้องถิ่น กลับเป็นปัญหาที่รอระยะเวลานานเป็นปี อย่างนี้ถือว่าไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด หลังจากตนมาอยู่ที่นี้ขณะนี้ก็ได้ทำหนังสือแจ้งไปเป็นลายลักษณ์อักษร โดยนำเข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรม แล้วก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด ตอนนี้เพิ่งแจ้งไปรอระยะเวลาการตอบกลับทุก 15 วัน คิดว่าน่าจะเตือนสัก 2-3 ครั้ง จากนั้นคงต้องใช้มาตรการทางระเบียบกฎหมายให้มากขึ้น มันเป็นไปไม่ได้ที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ 4 หมู่บ้าน ไม่ได้ใช้น้ำตรงนี้มานาน 2 ปีมาแล้ว ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าพี่น้องประชาชนจะโดยเฉพาะชาวตำบลหนองขวาวหลายๆหมู่บ้าน จะยอมถึงขนาดที่ไม่มีน้ำใช้ ตนว่าเป็นภาระที่ราชการต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ ส่วนบ้านนาฮัง บ้านนาแก มีการวางท่อลอยขึ้นในพื้นที่ ซึ่งในรูปแบบของการวางท่อ ตนยังไม่ได้ดูรูปแบบ แต่ชาวบ้านบอกว่าช่างผู้ที่เข้าไปทำงานบอกว่า ต้องฝังดิน 50 เซนติเมตร ซึ่งตรงนี้ไม่ได้รับการแก้ไข ก็อยู่ระหว่างการโยนกันไปโยนกันมา ซึ่งวันนี้ก็ได้ขอแบบกับทาง อบต.หนองขวาว เพื่อเข้าไปดูและหากพบว่า มีการกระทำนอกเหนือแบบนอกเหนือรายการ ในฐานะที่มีหน้าที่ส่วนกำกับดูแลก็จะแจ้งให้ทางท้องถิ่นได้ชี้แจงตามประมวลกฎหมาย ผู้ที่มีหน้าคุมงานผู้ที่มีหน้าที่ตรวจงานรวมทั้งผู้ที่มีหน้าที่ว่าจ้าง จะต้องเป็นผู้ตอบสิ่งเหล่านี้ ว่าทำไมปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น ทำไมถึงให้ทำผิดรูปแบบรายการ ตอนนี้ได้เอาเรื่องเข้าศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งในส่วนที่ตนมาอยู่ที่นี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2-3 ปีที่ผ่านมา เรื่องไม่ได้อยู่ในศูนย์ดำรงธรรมเลย เรื่องเพิ่งเข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรมเมื่อเดือนที่แล้ว หลังจากที่ลงไปดูเมื่อเป็นปัญหา

 

 

 

 

ครั้งแรกที่เป็นปัญหาขึ้นมาได้ฟังรับทราบเป็นปัญหาก็เข้าไป พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยการประนีประนอม โดยเรียกทุกฝ่ายเข้ามาเจรจากัน เพื่อจะให้มีประสิทธิ์ภาพในการทำงานดีขึ้นให้ราษฎรได้ใช้ ปรากฏว่ามันไปไม่ได้ก็เลยต้องใช้ระเบียบใช้กฎหมายเป็นตัวนำ ตอนนี้เรื่องดังกล่าวเข้าสู่ศูนย์ดำรงธรรมเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่บ้านหนองเหล็กนั้นแบบไม่ตรงสเปค ทราบว่าผู้รับจ้างขอเบิกจ่ายเงินไปงวดที่หนึ่ง เพราะมีกระบวนการร้องไปที่ศาล แต่ทางศาลสั่งว่า เนื่องจากทำงานยังไม่แล้วเสร็จ โดยชอบแล้วทางท้องถิ่นจะยังไม่เบิกจ่ายเงินให้ อันนี้อยู่ในกระบวนการศาล แต่ส่วนการทำตามรูปแบบเห็นว่าผิดแบบอย่างไร ก็อยู่ระหว่างที่เขาจะต้องสอบสวนว่ามีการร้องระหว่างผู้รับจ้างฟ้องร้อง อบต. และทาง อบต.ก็ฟ้องร้องผู้ว่าจ้าง ตอนนี้อยู่ในขบวนการขั้นศาล ในส่วนประปาของบ้านทุ่งแสงทอง ที่ใช้ร่วมกัน 3 หมู่บ้าน ก็พบว่าเป็นท่อลอยเหมือนกันกับที่บ้านนาฮัง ก็งงเหมือนกันว่าถ้าเป็นการฝังท่อลงดิน 50 ซ.ม. แต่ทำไมถึงวางท่อลอย ซึ่งประชาชนก็ร้องว่าท่อลอยทำให้ท่อแตกชำรุด รถเยียบเสียหาย ถามท้องถิ่นก่อนว่าทำไมเกิดให้มีการวางท่อลอยแบบนี้ ทางท้องถิ่นบอกว่าบางส่วนไม่สามารถวางท่อลอดใต้พื้นถนนได้ เนื่องจากติดท้องร่องหรือต้องผ่าถนน ตนก็เลยถามไปว่าแล้วการออกแบบที่ให้ท่อวิ่งผ่านตลอดเวลา ไม่ได้มีการคิดว่ารูปแบบว่าผ่านถนนผ่านท่อผ่านอะไร เขียนขึ้นมาโดยที่มันผ่านคอนกรีตผ่านอะไรไม่ได้ อันนี้ก็คงต้องให้ช่างเป็นผู้ตอบคำถามนี้ ซึ่งอันนี้ก็ได้แจ้งไปขอคำตอบแล้วเป็นหนังสืออยู่กับฝ่ายท้องถิ่น

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ ทีมข่าวเฉพาะกิจสุรินทร์ และ เขมชาติ ชุณหกิจขจร

ข่าว/ รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดสุรินทร์

 

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน