เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงบอกเหตุผล...ที่...เดินตามรอยพระยุคลบาท   ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เมื่อสมเด็จพระเทพฯ ทรงบอกเหตุผล...ที่..."เดินตามรอยพระยุคลบาท" ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

Publish 2016-09-16 08:05:16

เมื่อ 'สน.กปร.' กราบบังคมทูลถามสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีว่า...อะไรคือแรงบันดาลพระราชหฤทัยให้ทรงอุทิศพระองค์ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ...พระราชดำรัสตอบนั้นสะท้อนถึงภูมิหลังครั้งทรงพระเยาว์ที่มีส่วนหล่อหลอมกล่อมเกลาแนวทางชีวิตและมุมมองของพระองค์โดยตรง
"...เหตุที่ชอบการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนนั้น เห็นจะเป็นเพราะความเคยชิน ตั้งแต่เกิดมาจำความได้ ก็เห็นทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงคิดหาวิธีการต่างๆ ที่จะยกฐานะความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้น...ได้ตามเสด็จฯ เห็นความทุกข์ยากลำบากของพี่น้องเพื่อนร่วมชาติ ก็คิดว่าจะช่วยอะไรได้ก็ควรช่วย...ไม่ควรนิ่งดูดาย


 เมื่อโตขึ้นพอมีแรงทำอะไรได้ ก็ทำไปอย่างอัตโนมัติ โดยทำตามพระราชกระแส หรือทำตามแนวพระราชดำริ การช่วยเหลือประชาชนเป็นหน้าที่ของสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องทำประจำอยู่แล้ว..
อนึ่ง การช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนั้น ก็สอดคล้องกับคำสอนในพระพุทธศาสนาด้วย ผู้ที่ทำบุญย่อมได้รับความอิ่มอกอิ่มใจ คือได้บุญ...


....อีกประการหนึ่ง...รู้สึกอยู่เสมอว่า การเป็นเจ้าฟ้านั้นได้เปรียบผู้อื่นหลายอย่าง คือ ได้รับความสะดวกสบาย ความเชื่อถือ ความเอื้อเฟื้อจากผู้อื่น ได้รับความรู้ ความร่วมมือนานัปการ พูดจาติดต่อใครก็ง่าย ถือเป็นผลประโยชน์ที่เกิดในตระกูลที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยทำคุณแก่บ้านเมือง...ผลดีก็มาตกอยู่กับลูกหลานดังที่ได้กล่าวมา ฉะนั้น..จึงควรนำข้อได้เปรียบนี้มาทำประโยชน์แก่คนอื่น..."

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน