คลิปหาชมยาก!...สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้อง-เล่นดนตรีไทยเดิม...

คลิปหาชมยาก!...สมเด็จพระเทพฯ ทรงขับร้อง-เล่นดนตรีไทยเดิม...

Publish 2016-09-21 15:45:26

อกทะเล ๓ ชั้น
คำร้อง: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทำนอง: เพลงไทยเดิม

นี่ก็ล่วงเวลาเห็นช้าแล้ว
ได้ฟังเพลงร้องเล่นเย็นใจกาย
ได้อยู่ใกล้ใจคลายทุกข์เป็นสุขศรี
ตัวจากไปใจยังอยู่เป็นคู่เคียง พระจันทร์แคล้วหลบลี้หนีหน้าหาย
เย็นพระพายพัดเอื่อยเรื่อยเรื่อยเรียง
จนดนตรีที่ได้ยินจะสิ้นเสียง
คอยมองเมียงพบกันวันหน้าเอยรับชมคลิป


ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน