พระเทพฯ โปรดบทกวี โปรดการดนตรี อัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพฯ นิพนธ์บทเพลงกล่อมเด็ก “เต่าเห่”เนื้อหาสอนใจให้เป็นเด็กดี (มีคลิป!)

พระเทพฯ โปรดบทกวี โปรดการดนตรี อัจฉริยภาพของสมเด็จพระเทพฯ นิพนธ์บทเพลงกล่อมเด็ก “เต่าเห่”เนื้อหาสอนใจให้เป็นเด็กดี (มีคลิป!)

Publish 2016-11-05 14:56:35

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดการเขียนบทกลอน ตั้งแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ บทกลอนเหล่านี้ ได้แก่ รัก แลจันทร์ ชายทะเลพัทยา และกลางพนา เป็นต้น ซึ่งในเวลาต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานทำนองสำหรับเพลง "รัก" และครูดนตรีได้ร่วมกันแต่งทำนองถวาย เป็นบทเพลงไทยสากล หลายบทเพลงด้วยกัน นอกจากนี้แล้ว ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์บทร้อง สำหรับเพลงไทยเดิมด้วย เช่น บทร้องสำหรับ เพลงเต่าเห่ เพลงปลาทองเถา และ เพลงตับชมสวนขวัญ เป็นต้นโดยมีเรื่องราวบันทึกไว้ในหนังสือ “ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” (เย็นศิระเพราะพระบริบาล) โดย “ลัดดาซุบซิบ”  ในหัวเรื่อง “สมเด็จพระเทพฯ พระราชนิพนธ์เพลงเต่าเห่” มีเนื้อหาว่า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเคยร่วมแสดงซอด้วยเพลง “เต่าเห่” ในงานครบรอบของโรงเรียนจิตรรลดา ซึ่งเป็นกาพย์เห่กล่อมบทหนึ่งที่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้น ถือเป็นเพลงกล่อมเด็กให้นอน มีเนื้อหาไพเราะ สอนใจให้เป็นคนดี เมื่อเติบใหญ่จะได้เป็นพลเมืองดีของชาติ

ลัดดาซุบซิบ

 

เรียบเรียงเนื้อหาจาก "ใกล้เบื้องพระยุคลบาท" (เย็นศิระเพราะพระบริบาล)

 

“ใกล้เบื้องพระยุคลบาท” เป็นต้นฉบับคลาสสิคดั้งเดิม ที่เพื่อนนักอ่านเรียกร้องให้นำกลับมาตีพิมพ์อีกครั้งในรูปแบบปกแข็ง โดยสำนักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ ซึ่งทาง สนพ. ได้กล่าวถึงเจตนาในการตีพิมพ์เป็นปกแข็งครั้งนี้ ครั้งนี้ว่า

“อยากให้นักอ่านได้ถือเสมือนของสะสมที่มีมูลค่าทางจิตใจ เก็บรักษาได้นานเพื่อส่งต่อความทรงจำล้ำค่าไปถึงรุ่นลูกหลาน”

 

และฉบับปกอ่อน จัดพิมพ์ในชื่อ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” เป็นต้นฉบับที่เนื้อหาบางส่วนได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม เพื่อให้ทันสมัยขึ้น (พศ.2553) เพื่อให้นักอ่านได้อ่านกันอย่างกว้างขวาง ในราคาย่อมเยาว์

 

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่

Line ID: @gppbook

Facebook : Gppbook

โทรศัพท์0 2525 4242 ต่อ 201-202

 


บทพระราชนิพนธ์ "เต่าเห่" สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ เมื่อ พ.ศ. 2519 และพระราชทานให้อาจารย์เจริญใจ สุนทรวาทิน บรรจุทำนองเพลงและขับร้อง

---บทร้องเพลงเต่าเห่---

เห่เอยค่ำแล้ว อาทิตย์แคล้วครรไลลา
ดาวประทับท้องนภา พระจันทราพารถจร
หลับเถิดนะสายใจ เจ้าอย่าอาลัยอาวรณ์
จักถนอมกล่อมให้นอน จะขอพรปวงเทวัญ

เติบใหญ่ให้แกล้วกล้า เรืองวิชาทุกสิ่งสรรพ์
มีเลือดไทยในปางบรรพ์ มิเคยหวั่นผองไพรี
จงครองคุณธรรมพร้อม ศรัทธาน้อมปัญญามี
จงละอคติสี่ มีขันตีออมอดใจ

อุปสรรคจะหนักหนา เจ้าก็อย่าโศกาลัย
เมื่อหวังปองเทิดผองไทย ก็แกร่งไกรดุจศิลา
ขวัญข้าวจงอยู่ดี ฟังคำพี่จำนรรจา
แล้วหลับนัยนา นิทราให้สำราญ

(ฟังเสียงจิ้งหรีดร้อง กังวานก้องเสียงประสาน
แก้วเกดสุมามาลย์ ก็เบิกบานชมแสงเดือน)

 

เรียบเรียงเนื้อหาข่าวโดย : ไญยิกา เมืองจำนงค์ /ทีมข่าว ปัญญาญาณ – ทีนิวส์

 

ฟังเพลงเต่าเห่


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน