ความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม เพราะทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพระราชา เมืองไทยจึงร่มเย็นเป็นเพราะพระบารมี

ความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม เพราะทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพระราชา เมืองไทยจึงร่มเย็นเป็นเพราะพระบารมี

Publish 2016-12-05 08:30:41

จากที่เราชาวไทยได้รับรู้กันอยู่แล้วว่า วันพ่อ คือวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช ประเทศไทยจะได้จัดงานเฉลิมฉลอง และประดับไฟตามท้องถนน อย่าางงดงาม

ในปีนี้ 2559 ชาวไทยได้ประสบกับเหตุไม่คาดฝัน และนับเป็นความสูญเสียของชาวไทยทั้งชาติ

เมื่อวันพ่อได้เวียนมาอีกครั้ง ทางทีมข่าวปัญญาญาณ-ทีนิวส์ จึงได้นำ ความสำคัญของวันที่ 5 ธค. มาย้อนให้อ่าน

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และจารึกไว้ว่าเราคือผู้หนึ่งที่มีความเป็นอยู่ ร่มเย็นเป็นสุข ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ร.9

โดยขอยกข้อความบางส่วนจากเพจ "แฉ..ความลับ" ซึ่งมีข้อความว่า

 

พ.ศ. 2500 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ยึดอำนาจการปกครองจากรัฐบาล จอมพล แปลก รัฐบาลใหม่ได้ฟื้นฟูพระราชอำนาจพระมหากษัตริย์ โดยอนุญาตให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จประภาสในถิ่นทุรกันดาร และ ตั้งงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาที่พระองค์มีพระราชดำริริเริ่มด้วย

โดยรัฐบาล จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้ประกาศให้นำประเพณีหมอบกราบเข้าเฝ้า ซึ่งเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ 5 กลับมาใช้ใหม่ มีการฟื้นฟูประเพณีการเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราชลมารค เพื่อถวายผ้าพระกฐินหลายพิธีกรรมตามโบราณประเพณีของราชวงศ์จักรี เช่นพิธีกรรมพืชมงคล ก็มีประกาศให้ฟื้นฟู วันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (5 ธันวาคม) ก็ได้รับการประกาศให้เป็นวันชาติไทย แทนที่วันที่ 24 มิถุนายน อันตรงกับวันที่คณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นผลสำเร็จด้วย

จากการที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงอภิบาล และ ฝึกสอน แต่เยาว์วัย ทำให้สืบทอดมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างครบถ้วน พระเมตตาคุณที่ทรงมีแก่พสกนิกรยิ่ง เพราะในน้ำพระราชหฤทัย ทรงคำนึงเสมอว่า ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพระเจ้าแผ่นดิน

พระองค์จึงมีพระราชอัธยาศัย โปรดการถ่ายรูป และถ่ายภาพยนตร์ ดังจะเคยได้เห็นการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ไปยังสถานที่ใด จะทรงมีสิ่งของประจำพระองค์ คือ ทรงมีแผนที่ กล้องถ่ายรูป และดินสอ ที่มียางลบด้วย เวลาทรงงานจะทรงใช้ยางลบเสมอ


 

เมื่อทรงพบเห็นอะไร ก็จะทรงขีดเขียนบนแผนที่ เช่นเดียวกับพระบรมราชชนนีที่ทรงกระทำมาก่อน บางครั้งจะทรงพบว่า ณ จุดทรงงานนั้น เป็นสถานที่บนภูเขา แต่ตามระวางของกรมแผนที่ ระบุไว้ว่าเป็นธารน้ำ จึงดูคล้ายกับน้ำไหลขึ้นสูง

จึงได้พระราชทานข้อสังเกตนี้ แก่กรมแผนที่ ซึ่งได้สำรวจใหม่ จึงพบว่าเป็นเรื่องผิดพลาดของเจ้าหน้าที่เอง กลายเป็นน้ำไหลกลับขึ้นที่สูง จากนั้นกรมแผนที่ ได้เขียนเป็นเอกสารถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นนักแผนที่ผู้ชำนาญพระองค์หนึ่งด้วย

สืบเนื่องมาจากในหลวง ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวาง ทั้งในประเทศและนานาชาติ ทำให้ในหลวงได้รับรางวัลจากยูเอ็น เป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” และกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก กำหนดให้ปี 2558 เป็นปีดินโลกสากล (The World Soil Day')

อ้างอิงข้อมูลจาก: เพจ “แฉ.. ความลับ”

เขียนข่าว : ไญยิกา เมืองจำนง (ทีมข่าวปัญญาญาณ ทีนิวส์)


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน