ชายร้องเพลงดาวดวงเดือนให้แม่ฟังหน่อย ร้องแบบที่แม่ชอบนะพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙ ครั้งที่ทรงตรัสขอกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

"ชายร้องเพลงดาวดวงเดือนให้แม่ฟังหน่อย ร้องแบบที่แม่ชอบนะ"พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙ ครั้งที่ทรงตรัสขอกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

Publish 2016-12-13 09:27:57

“ชายร้องเพลงดาวดวงเดือนให้แม่ฟังหน่อย ร้องแบบที่แม่ชอบนะ”พระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙ ครั้งที่ทรงตรัสขอกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐

มีหนึ่งเรื่องเล่าเคล้ารอยยิ้มที่ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล นักวิชาการสาขาดนตรีวิทยา ที่ปรึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์ผู้สอนประจำหลักสูตรปริญญาเอก สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เคยช่วยเขียนหนังสือย้อนรอยฝากเอาไว้ให้อ่าน

        “มีครั้งหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จลงเสวยตอนค่ำ เป็นการเลี้ยงต้อนรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯเมื่อครั้งที่เสด็จกลับจากการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย

        วันนั้น ตรงกับวันดนตรีไทยอุดมศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ จะหานักดนตรีก็ไม่ได้ เพราะนักเรียนและครูต่างก็ขึ้นไปเชียงใหม่กันหมด ต้องตามนักเรียนนายเรือมาบรรเลงแทน แถมตัวเก่งๆ ก็ไปเชียงใหม่กันหมด ครูยรรยง แดงกูร คุมวงนักเรียนมา และผู้เขียนก็ถูกตามเข้าไปช่วยกะทันหัน
        สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงซออู้, ครูยรรยง สีซอด้วง เป็นวงมโหรีที่ไม่เรียบร้อยนัก เรียกว่าใช้แก้ขัด เสวยเสร็จราวสามทุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ก็มีพระราชประสงค์ทรงฟังเพลง “ลาวดวงเดือน” ซึ่งเป็นเพลงที่ทรงโปรดมาก

        รับสั่งกับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ว่า “...ชายร้องเพลงดาวดวงเดือนให้แม่ฟังหน่อย ร้องแบบที่แม่ชอบนะ แม่น้อย (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) บรรเลงเพลงเข้า แล้วให้น้องเล็ก (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ฟ้อนด้วยนะ…”

        สิ้นพระสุรเสียงพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสียงร้องอันมีเอกลักษณ์ ซึ่งขับกล่อมผ่านท่วงทำนองภายในใจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ก็บรรเลงขึ้นทันใด

 “...โอ้ละหนอดวงเดือนเอย พี่มาเว้ารักเจ้าสาวคำดวง โอ้ว่าดึกแล้วหนอพี่ขอลาล่วง อกพี่เป็นห่วงรักเจ้าดวงเดือนเอย...”


        ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ ผู้นั่งอยู่หน้าวงดนตรี และอยู่ในเหตุการณ์อันน่าประทับใจในครั้งนั้น ยังเพิ่มเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยผ่านตัวอักษรเอาไว้ด้วยว่า องค์รัชทายาททรงขับร้องสนองพระราชประสงค์อย่างเต็มที่ ถึงแม้จะไม่ทรงสันทัดในเพลงนั้นเท่าใดนัก

        “รับสั่งเบาๆ ว่า คอยบอกเนื้อร้องด้วย จำได้ไม่หมด เนื้อยาวตั้งหลายท่อน แล้วทรงร้องสองเที่ยวกลับ ตามแบบของกรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม ขนานแท้”

        ถ้าจะให้พูดถึงเพลงที่ทรงจดจำเนื้อร้องได้อย่างแม่นยำและทรงโปรดมากเป็นพิเศษ ต้องยกให้เพลง “คำหอม” ฉบับสุนทราภรณ์ ซึ่งพระองค์ทรงนิยมขับร้องในยามว่างอยู่บ่อยครั้ง ทั้งยังทรงเคยร้องบทเพลงเดียวกันนี้ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย

ที่มา :       ข่าวโดย ผู้จัดการ Live

       ขอบคุณข้อมูล: หนังสือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กรมศิลปากรจัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามกุฎราชกุมาร วันที่ 28 ธ.ค.2515 และเครือข่ายกาญจนาภิเษก

http://www.manager.co.th/Daily/ViewNews.aspx?NewsID=9590000119392

ข่าวโดย : กิตติทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม