ตราตรึงในใจพระราชินี สิ่งที่ในหลวง ร.9 ทรงสอน การวางตัวเพื่อเป็นราชินี เป็นแม่หลวงของปวงชน รักนี้ของ2พระองค์ส่งต่อสู่แผ่นดิน

ตราตรึงในใจพระราชินี สิ่งที่ในหลวง ร.9 ทรงสอน การวางตัวเพื่อเป็นราชินี เป็นแม่หลวงของปวงชน รักนี้ของ2พระองค์ส่งต่อสู่แผ่นดิน

Publish 2016-12-16 17:42:29

“ความรัก” เป็นปรากฏการณ์แห่งหัวใจที่น่าฉงนยิ่ง...ความรักเป็นนามธรรมแต่กลับรู้สึกและสัมผัสได้...ไร้ซึ่งตัวตนแต่กลับเปี่ยมพลังมหาศาล...
พระราชดำรัสบางตอนดังต่อไปนี้ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแม้ไม่อาจตวงวัดปริมาตรและไม่อาจนับปริมาณได้ว่าแฝงจำนวน “ความรัก” อยู่มากเพียงใดแต่ทุกถ้อยความในพระราชดำรัสล้วนมีความหมายเฉกเช่นเดียวกันนั่นคือ... “ความจงรักภักดี” และ “ความห่วงใยผูกพัน” ที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...มากมายเหลือเกิน

 นอกจากนี้ พระราชดำรัสดังกล่าว ยังเป็นเครื่องบ่งบอกได้เป็นอย่างดี ถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วย "ความรัก-ความห่วงใย" ที่ในหลวง ร.9 และสมเด็จพระราชินี ทรงมีต่อพสกนิกรไทย

ดังตัวอย่าง เช่น...เมื่อข้าพเจ้าแต่งงานก็ได้เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเอาพระทัยใส่ในทุกข์สุขของราษฎรทุกขณะ
ทรงคิดถึงแต่ประโยชน์ของประชาชนทรงสอนข้าพเจ้าและลูกๆ ทุกอย่าง
เช่นสอนถึงประโยชน์ของป่าชายเลนว่าป่าชายเลนต้องระวังให้ดี เป็นแหล่งวางไข่ของสัตว์น้ำ
พวกกุ้งหอยปูปลาที่ยังเป็นตัวเล็กตัวน้อยได้อาศัยอยู่ที่ป่าชายเลนนี้จนกว่าจะเติบโตแข็งแรง
ฉะนั้นคุณค่าของป่าชายเลนมีมากต้องช่วยกันเก็บรักษาไว้ให้ดี
ก็ขอให้ทางรัฐบาลช่วยด้วยขอให้ทุกท่านช่วยด้วย...


...ก็ได้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดูแลสั่งสอนมาตลอดว่าสิ่งใดควรทำไม่ควรทำบ้างทรงสอนให้ข้าพเจ้ารู้จักว่าการที่จะเป็นพระราชินีของไทยจะต้องวางตนอย่างไรบ้างและมีหน้าที่อย่างไรบ้าง
ข้อสำคัญรับสั่งว่าต้องเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของราษฎร
ให้เขามีความสนิทสนมที่ราษฎรจะออกปากเล่าความทุกข์ของเขาให้ฟังได้

และพระองค์ท่านก็ได้ปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่างทำให้ข้าพเจ้ารู้จักการทำตนใกล้ชิดกับราษฎร
เช่นเวลามีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรไม่โปรดทรงยืนทรงถือขนบธรรมเนียมไทยที่จะไม่ยืนค้ำผู้เฒ่าผู้แก่จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมาแม้จะเป็นตอนเที่ยงแดดร้อนเปรี้ยงก็ตาม...

...พระมหากษัตริย์และพระราชินีของประเทศไทยมีความใกล้ชิดกับประชาชนมาโดยตลอดจริงๆประชาชนมักจะมองพระมหากษัตริย์ดังพ่อของแผ่นดินนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่มีชีวิตส่วนตัวมากนักเพราะประชาชนได้พิจารณาเราในฐานะเป็นพ่อและแม่ของแผ่นดินดังนั้นเราจึงอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับประชาชน...

 

ส่วนหนึ่งจากหนังสือ 70 ปี รักแท้ของในหลวงและพระราชินี โดย สุวิสุทธิ์

ข่าวโดย : ไญยิกา เมืองจำนงค์  (ทีมข่าวปัญญาญาณ - ทีนิวส์)


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน