ประทับใจมิรู้ลืม!! เผยภาพหาชมยาก ภาพโน๊ตฝีพระหัตถ์จากสองล้นเกล้ารัชกาลที่๙ -๑๐ จาก ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ พระอาจารย์ทางด้านดนตรี

ประทับใจมิรู้ลืม!! เผยภาพหาชมยาก ภาพโน๊ตฝีพระหัตถ์จากสองล้นเกล้ารัชกาลที่๙ -๑๐ จาก "ดร.แมนรัตน์ ศรีกรานนท์" พระอาจารย์ทางด้านดนตรี

Publish 2017-02-12 11:51:59

        เรืออากาศตรี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. แมนรัตน์ ศรีกรานนท์ หรือ เรมอนด์ ซีเกร่า (Reimondo Amato de Sequeira) เป็นนักดนตรีลูกครึ่งชาวไทย-โปรตุเกส เป็นสมาชิก วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ ได้รับพระราชทานนามในภาษาไทยจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่๙) ว่า "แมนรัตน์ ศรีกรานนท์" ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนส่วนพระองค์ ส่งไปเรียนวิชาเรียบเรียงเสียงประสานที่ โรงเรียนการดนตรีเบิร์กลี (Berkley School of Music) ที่เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา (ปัจจุบันคือวิทยาลัยดนตรีเบิร์กลี - Berkley College of Music)

 

ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีสากล ในปี พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ก่อตั้งคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และผู้บริหารโรงเรียนดนตรีสยามกลการ

นอกจากนี้ยังเป็นพระอาจารย์ทางด้านการดนตรีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ และพระองค์เจ้าโสมสวลี

 

ซึ่งทางดร.ภาธร ศรีกรานนท์ บุตรชาย ได้บอกเล่าความประทับใจ เมื่อครั้งคุณพ่อ(คุณแมนรัตน์) ได้รับใช้เบื้องพระยุคบาท ผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
“วันนี้ ผมได้มีโอกาสไปนั่งคุยกับพ่อที่บ้าน เมื่อก่อนที่พ่อยังพูดได้คล่องแคล่ว เราก็ไม่ค่อยได้ถามอะไรมาก พอมาตอนนี้ พ่ออายุย่าง 89 แล้ว และโรคพาคินสัน ทำให้พ่อพูดไม่ค่อยสะดวก แต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่พ่อชอบทำ คือเก็บเอกสารหรือสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจเอาไว้อย่างดี พร้อมทั้งลงวันที่เอาไว้ด้วย บางชิ้นเก็บไว้ดีมากจนไม่ได้แตะมันเลยในรอบ 30-40 ปีก็มี โดยเฉพาะกระเป๋าทำงานที่พ่อใช้ในช่วงใดช่วงหนึ่ง เอกสารในกระเป๋านั้นจะถูกเก็บไว้อย่างดีเสมือนว่าเพิ่งปิดกระเป๋าเมื่อวาน พอเปิดออกมาแล้วดูเหมือนสามารถย้อนเวลาได้ เป็น time capsule เลยทีเดียว

เมื่อวันก่อนมีคนมาสัมภาษณ์ผมที่บ้านถึงสิ่งของต่างๆที่พระราชทานให้ ทำให้ผมนึกถึงกระเป๋าใบหนึ่งที่พ่อใช้ในช่วงประมาณปี 2501-2512 ซึ่งครั้งสุดท้ายที่ผมเปิดดูก็น่าจะประมาณ 20 ปีมาแล้ว กระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศพระราชทานเมื่อตอนที่พ่อไปสอนที่โรงเรียนจิตรลดา ถวายการสอนดนตรีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระเทพรัตนฯ ทูลกระหม่อมใหญ่ ทูลกระหม่อมเล็ก และพระองค์เจ้าโสมสวลี

ภายในกระเป๋ามีเอกสารน่าสนใจหลายชิ้น อาทิสมุดจดถวายการสอน โน้ตลายพระหัตถ์รัชกาลที่ 9 ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โน้ตที่พ่อเรียบเรียงเสียงประสาน และรวมไปถึงเอกสารการตั้งโรงเรียนดนตรีสยามกลการ และบริษัท สยามดนตรี ในปี 2509 และของชำร่วยงานแต่งงานของพ่อ-แม่ เมื่อปี 2512


กระเป๋าพระราชทาน

เอกสารสำคัญภายในกระเป๋า

4 พ.ย. 2507 ขณะมีพระชนน์มายุได้ 12 ปี

สมุดของพระอาจารย์

ลายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(ร.๑๐) / ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ / สมเด็จพระเทพรัตนฯ

โน๊ตลายพระหัตถ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โน๊ตลายพระหัตถ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐

เอกสารก่อตั้งโรงเรียนสยามกลการ

 

 

 

จินต์จุฑา รายงานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู