องค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้ว...จะเอาไสยศาสตร์ไปพอกอีกทำไม! ... คำเตือนของหลวงปู่มั่นที่นักปลุกเสกพระพุทธรูปทั้งหลายต้องระวังให้ดี!!

"องค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้ว...จะเอาไสยศาสตร์ไปพอกอีกทำไม"! ... คำเตือนของหลวงปู่มั่นที่นักปลุกเสกพระพุทธรูปทั้งหลายต้องระวังให้ดี!!

Publish 2017-03-02 15:15:10

"หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต" เคยกล่าวถึงเรื่อง "การปลุกเสกพระพุทธรูป" ไว้ว่า"สมมติเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เสร็จกัน

เราดีอย่างไรจึงจะไปบวชให้องค์ท่าน ... องค์ท่านบวชก่อนเราแล้ว

เราดีอย่างไรจึงจะไปปลุกท่านให้ตื่น ... ท่านตื่นก่อนเรา เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานแล้ว

เราดีอย่างไรจึงจะไปแคะหูแคะตาให้องค์ท่าน ... ตานอกตาใน-หูนอกหูในขององค์ท่านดีกว่าเราแล้ว

จะภิเษกภิษันให้องค์ท่านเป็นอะไรอีก ... องค์ท่านเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้ว

จะเอาไสยศาสตร์ไปพอกไปทาองค์ท่านทำไม

นั้นแหละตัวบาป นั้นแหละขุมนรก ขุมมิจฉาทิฏฐิ

เห็นผิดเต็มภูมิแล้วยังสำคัญว่าเห็นชอบ ... เข้าข้างตัว แต่ไม่เข้าข้างธรรมวินัย

เพียงเท่านี้ก็ยังไม่รู้จักผิดรู้จักถูกแล้ว ... ธรรมอันละเอียดลออก็ยังมีขึ้นไปกว่านี้มาก ไฉนจะรู้ได้!!"

-------------------------------------------------------------------

 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


ที่มา : หนังสือ "ชีวประวัติ หลวงปู่หล้า เขมปัตโต"

ณัฐวุฒิ/สำนักข่าวทีนิวส์ : รายงาน


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน