เปิดจอง!! เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก WIPO ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

Publish 2017-03-23 16:12:47

 

             กรมธนารักษ์เปิดจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระปรีชาสามารถในศิลปะหลากหลายด้าน ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ผลงานที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีลิขสิทธิ์ของพระองค์กว่า 350 ผลงาน

 

           อาทิ พระราชนิพนธ์ ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง ภาพวาดฝีพระหัตถ์ประกอบหนังสือรวมทั้งเครื่องหมายการค้า ภูฟ้าที่ทรงออกแบบสำหรับสินค้าในโครงการส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำริฯ ล้วนเป็นการสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมไทย            ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นเจ้าฟ้าพระองค์แรกที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลนี้

         ณ กรมธนารักษ์ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์


โดยจัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ 3 ชนิด ราคา ประกอบด้วย

          เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา ชนิดราคา 16,000 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 30,000 บาท ผลิตไม่เกิน 5,000 เหรียญ

          เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา ชนิดราคา 800 บาท จำหน่ายราคาเหรียญละ 1,600 บาท ผลิตไม่เกิน 30,000 เหรียญ

          และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ชนิดราคา 20 บาท จ่ายแลกราคาเหรียญละ 20 บาท ผลิตไม่เกิน 1,000,000 เหรียญ

 

         โดยมีลวดลาย ด้านหน้า กลางเหรียญ มีพระรูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีผินพระพักตร์ทางเบื้องขวา ทรงฉลองพระองค์ชุดลำลองที่พระอังสาเบื้องซ้ายประดับเข็มพระราชทานเนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549

 

          ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความ ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้านหลัง กลางเหรียญมีข้อความว่า “Awarded to Her Royal Highness Princess Maha chakri Sirindhorn 2015เบื้องบนมีรูปเหรียญรางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์เบื้องล่างมีรูปช่อมะกอก ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ 27 สิงหาคม 2558

 

          เบื้องล่างมีข้อความบอกราคาว่า 16000 บาท” “800 บาท”  และ 20 บาทตามลำดับ และข้อความว่า ประเทศไทยโดยมีลายประจำยามคั่นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง

 

          ผู้ที่ประสงค์จะขอจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สามารถจองได้ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ และ  treasury.thailandpostmart.com

โดยมีค่าธรรมเนียมในการจอง ดังนี้

 

          เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำขัดเงา 375 บาท/เหรียญ (กรณีจองผ่าน ปณ.=30375 บ.)

 

         เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเงินขัดเงา 40 บาท/เหรียญ (กรณีจองผ่าน ปณ.=1640 บ.)

 

         เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) 38 บาท/ชุด (ชุดละ 5 เหรียญ) =138 บ. และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

 

         ทั้งนี้ จะเปิดจ่ายจองเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ จะดำเนินการจัดส่งภายในประเทศเท่านั้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพฯ โทร. 0-2282-4109 หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ กรมธนารักษ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯ โทร. 0-2618-6340 หน่วยรับและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ สำนักบริหารเงินตรา ถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานี โทร. 0-2565-7966 และส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 0-2278-5641

 

 

 

ที่มา : treasury.thailandpostmart.com

 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู