“กระป๋องคนจน” ต้นแบบของพระราชจริยวัตรประหยัดที่งดงามของ ในหลวง ร.๙  ที่ยังฝังอยู่ในใจ ของปวงชนชาวไทยไม่รู้ลืม!!!

“กระป๋องคนจน” ต้นแบบของพระราชจริยวัตรประหยัดที่งดงามของ ในหลวง ร.๙  ที่ยังฝังอยู่ในใจ ของปวงชนชาวไทยไม่รู้ลืม!!!

Publish 2017-04-07 16:03:27

“กระป๋องคนจน” ต้นแบบของพระราชจริยวัตรประหยัดที่งดงามของ ในหลวง ร.๙  ที่ยังฝังอยู่ในใจ ของปวงชนชาวไทยไม่รู้ลืม!!!


บรรดาข้าราชบริพารใกล้ชิดพระองค์ทุกคนเห็นพระราชจริยวัตรประหยัดจนฝังจำในใจ พระราชจริยวัตรงดงามนี้เล่ากันสืบเนื่องมาจากการปลูกฝั่งครั้งทรงพระเยาว์จากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ว่า


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่  : ภาพหายาก... เป็นบุญตาที่ได้เห็นและทราบว่า ในหลวงทรงอมอะไรบางอย่างในพระโอษฐ์ตลอดการเดินทางเสด็จประพาสไปตามป่าเขาไกลๆ!!!
 
. . .สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงฝึกให้พระราชโอรสและพระราชธิดา รู้จักวิธีการประหยัด อดออม ด้วยการตั้งกระป๋องออมสินไว้กลางที่ประทับ ทรงเรียกว่า "กระป๋องคนจน" 
หากพระราชโอรสและพระราชธิดาทรงนำเงินไปทำกิจกรรม แล้วมีกำไร 
จะต้องถูกเก็บภาษีหยอดใส่กระปุกนี้ 10% โดยเมื่อถึงสิ้นเดือน  
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจะทรงประชุม
ทั้ง 3 พระองค์ว่า จะนำเงินก้อนนี้ไปทำประโยชน์ อย่างไร หรือทำกิจกรรมเพื่อคนยากจนอย่างไร


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่  : หวนรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “จุดเริ่มแรกของการมอบถุงยังชีพในประเทศไทย” จากที่สถานีวิทยุ อ.ส. ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ #รำลึกถึงพ่อหลวง

 


นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมัยทรงพระเยาว์ ยังทรงได้รับค่าขนมสัปดาห์ละครั้ง แต่แม้จะได้ค่าขนมทุกสัปดาห์ ก็ยังทรงรับจ้างเก็บผักและผลไม้ไปขาย เมื่อได้เงินมาก็นำไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่ม และนำเงินที่เหลือมาใส่กระป๋องออมสินที่เรียกว่า “กระป๋องคนจน” ใบนี้ด้วยเสมอ
ที่มา เพจFB กูจะบอกอะไรให้นะ และ  https://www.gotoknow.org/posts/40160
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่  : ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสแนะนำไว้ว่า "ถวายดอกไม้พระอย่างไร..ให้ได้ประโยชน์" เพื่อหนทางสู่ความดี
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ