พระมหาโพธิวงศาจารย์ นำพุทธศาสนิกชนปรุงข้าวทิพย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วันพนัญเชิงวรวิหาร !!

Publish 2017-05-08 16:20:53

พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ นำพุทธศาสนิกชนปรุงข้าวทิพย์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย และถวายเป็นพุทธบูชา ในโอกาสวันวิสาขบูชา

     เมื่อวานนี้ (7 พ.ค. 60) ที่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระมหาโพธิวงศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานประกอบพิธีเปิดงานกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส ปีที่ 14 โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เพื่อสืบสานอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป ทั้งนี้ จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชา
       นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดงานประเพณีกวนข้าวทิพย์ วัดพนัญเชิงวรวิหารได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยอาราธนาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล


พร้อมเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนร่วมปรุงข้าวทิพย์ ให้แล้วเสร็จในวันรุ่งขึ้น และหลังจากอัญเชิญข้าวทิพย์ไปถวายแด่องค์พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อโต และถวายพระภิกษุ-สามเณร แล้ว จะนำแจกจ่ายให้กับพุทธศาสนิกชน เพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองและครอบครัว พร้อมกันนี้ ทางวัดได้จัดให้มีการถือบวชปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชาอีกด้วย

 

ที่มาจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอบคุณข้อมูลจาก : นิตยา  หิรัญประดิษฐ์       เนื้อข่าว

                           พยุงศักดิ์  เทพแก้ว          ภาพถ่ายติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ติดตามข่าวอื่นๆ