น้ำตาหลั่ง ยามฟังพระสุรเสียง...ชวนฟัง พระสุรเสียงของในหลวงรัชกาลที่๙และสมเด็จย่าฯ ครั้งพระองค์ทรงลาผนวช ยังความปลื้มปีติแก่คนไทยทั้งประเทศ

Publish 2017-05-15 14:44:51

   "น้ำตาคนไทยหลั่งเมื่อฟังพระสุรเสียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ที่ทรงผนวชในบวรพระพุทธศาสนา ตามราชประเพณี แม้เวลาผ่านมากว่า ๖๑ ปี พระสุรเสียงของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ สมเด็จย่า ได้แสดงความปลื้มปีติต่อพระจริยวัตรของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ในฐานะข้าแผ่นดิน คนไทยทุกคนซาบซึ้งใจ"

 

กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระสุรเสียงของพระองค์ และ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่กล่าวต่อประชาชน ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๙

 
          เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระราชประสงค์ที่จะทรงผนวชในพระบวรพุทธศาสนาตามโบราณราชประเพณี โดยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชภาระสนองพระเดชพระคุณในการทรงผนวชในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวไทย

 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้แต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ด้วยความเห็นชอบของสภาผู้แทนราษฎร

      

 

ในหลวง ร.๙ ทรงกล่าวว่า ...

“พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของเรา ในบรรดาสัจธรรมคำสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุผล จึงเคยคิดอยู่ว่าถ้าโอกาสอำนวย ข้าพเจ้าควรจะได้บวชสักเวลาหนึ่ง ตามราชประเพณี ซึ่งจะเป็นทางสนองพระเดชพระคุณ บุพการีตามคตินิยมด้วย”

และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กล่าวว่า ..

“การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชในครั้งนี้ ฉันในฐานะที่เป็นข้าแผ่นดินคนหนึ่ง ก็มีความปีติยินดีเช่นเดียวกันประชาชนคนไทยทั้งปวง และในฐานที่ฉันเกิดในบวรพุทธศาสนา ยึดพระรัตนตรัยเป็นสรณะและมีความเชื่อถือเลื่อมใสในในพระธรรมคำสั่งสอน ของพระพุทธเจ้า ฉันก็ย่อมมีความปีติปลื้มใจยิ่งขึ้นไปอีก ในโอกาสบุตรชายไปบวชในพระพุทธศาสนาของพระองค์”

 
ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู

ติดตามข่าวอื่นๆ