ทรงห่วงใยพสกนิกร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ทหารรักษาพระองค์ร่วมกับจิตอาสาเก็บขยะคลองลาดพร้าว พร้อมก่อกระสอบทรายกั้นน้ำ

Publish 2017-06-07 10:31:16

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง วันที่ 6 มิถุนายน 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ทำการเก็บขยะในคลองลาดพร้าว เขตลาดพร้าว พร้อมก่อกระสอบทรายเป็นแนวกันน้ำริมคลองฯ รวมทั้งเก็บขยะสิ่งปฏิกูล และขนย้ายท่อนไม้ที่ไหลมากับกระแสน้ำ ออกจากบริเวณอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบ เขตบางกะปิ

 นับตั้งแต่วันที่ ๒ มิถุนายนที่ผ่าน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา เข้าช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขัง และสำรวจขุดลอกคูคลองกับท่อระบายน้ำที่อุดตัน เพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่และเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝน จากวันนั้นจนถึงวันนี้ นับเป็นเวลา ๕ วันแล้วที่พระองค์ทรงส่งหน่วยทหารมหาดเล็กฯ มาช่วยเหลือประชาชน 

๒ มิถุนายน

๓ มิถุนายน

๔ มิถุนายน

๕ มิถุนายน


ขอขอบคุณภาพและข้อมูลจาก : Information Division of OHM


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน