ย้อนชมภาพหายากมาก!! ในหลวง...ในดวงใจหลวงปู่แหวน หนึ่งความผูกพันระหว่าง พระป่า-พระมหากษัตริย์ ที่บันดาล ศรัทธาของมหาชน ได้ไม่รู้จบ!!

ย้อนชมภาพหายากมาก!! ในหลวง...ในดวงใจหลวงปู่แหวน หนึ่งความผูกพันระหว่าง "พระป่า-พระมหากษัตริย์" ที่บันดาล "ศรัทธาของมหาชน" ได้ไม่รู้จบ!!

Publish 2017-07-03 08:48:59

 

นับแต่โบราณกาลมาจนถึงยุคปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า ยังไม่มีครูบาอาจารย์รูปใดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เท่ากับ "หลวงปู่แหวน สุจิณโณ" ในระหว่างที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

นอกเหนือจากการเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนมัสการและสนทนาธรรมกับหลวงปู่แหวนหลายครั้งหลายคราแล้ว ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจัดสร้างสิ่งมงคลโดยใช้รูปของหลวงปู่เพื่อนำมาแจกในพระราชพิธีสำคัญ
 

หลวงปู่แหวนจึงเป็นพระสงฆ์องค์แรกในประเทศไทยที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงส่ง!!

และนอกจากล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์แล้ว (สมเด็จพระบรมราชินีนาถ) สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ก็ได้ทรงพระกรุณาเสด็จเยี่ยมหลวงปู่แหวนอยู่เนือง ๆ

 

ข้าราชบริพารผู้หนึ่งเปิดเผยถึงเรื่องราวของหลวงปู่แหวนกับในหลวงรัชกาลที่ ๙ ว่า  ภายหลังจากทราบข่าวพระองค์ทรงประชวร โดยมาประทับอยู่เชียงใหม่แล้วก็เสด็จไปที่ดอยแม่ปั๋งนั้น หลวงปู่แหวนได้กราบบังคมทูลต่อพระองค์ดังความตอนหนึ่งว่า

"พระองค์นั้นมัวแต่ห่วงคนอื่น ... ไม่ห่วงพระองค์เองเลย!!"

เมื่อได้ฟังหลวงปู่แหวนกล่าวเช่นนั้น พระองค์ก็ทรงพระสรวลด้วยความพอพระทัย


 

มีข่าวอีกครั้งหนึ่งว่า  สมัยที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงพระประชวรและประทับรักษาพระองค์ที่เชียงใหม่นั้น ข้าราชบริพารได้นำเฮลิคอปเตอร์มานิมนต์หลวงปู่แหวนให้ไปที่พระตำหนักเพื่อแผ่พลังจิตช่วยรักษาอาการประชวรของพระองค์ท่าน  แต่หลวงปู่แหวนปฏิเสธการนิมนต์และได้บอกว่า

"อยู่ที่ไหนฮาก็ส่งใจไปถึงพระองค์ได้ ... ก็ส่งไปทุกวันอยู่แล้ว!"

และอีกครั้งหนึ่ง หลวงปู่แหวนท่านตั้งสัจจะอธิษฐานว่า แม้ท่านเจ็บป่วยก็จะไม่ยอมไปรักษาที่โรงพยาบาล

แต่ในช่วงท้ายของชีวิต เมื่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงอาราธนา หลวงปู่แหวนจึงยอมทำตาม ... และบอกว่า ในฐานะประชาชน หลวงปู่จึงไม่อาจขัดพระราชประสงค์ได้!!

 

ที่มา : หนังสือ "ตามรอยพระอริยเจ้า : หลวงปู่แหวน สุจิณโณ พระอริยสงฆ์แห่งวัดดอยแม่ปั๋ง", ดำรงธรรม. (board.palungjit.org)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ