เป็นพระมหากรุณธิคุณ!! "พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ" เสด็จทรงจัดตู้ปลาเพื่อแสดงในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๙" (คลิป) !!

Publish 2017-07-04 14:21:54

               เมื่อวันที่ (๒๙ มิ.ย.๒๕๖๐) เวลา ๑๗.๒๘ น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ทรงจัดตู้ปลาในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๙" ซึ่งกรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

 

 

            จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มิถุนายนถึงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชันษา ๖๐ ปี วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาสวยงาม สัตว์น้ำ พรรณไม้น้ำนานาชนิดให้แก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงและผู้ส่งออกภายในประเทศ            ในการนี้ ทรงตกแต่งตู้ปลา เพื่อประทานแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ โดยทรงเลือกใช้พรรณไม้น้ำ ๙ ชนิด อาทิ บลิกซ่า, อเมซอน(อะเฟรม), อเมซอน(โรส), สาหร่ายเดนซ่า, เพิร์ลหวีด, สาหร่ายแปรงล้างขวด และพันธุ์ปลา ๔ ชนิด จำนวน ๕๐ ตัว ได้แก่ สุมาตราช็อตบอดี้, เซเป้ครีบยาวสยามโกลด์และสีแดง, ปลาทับทิมสยาม และ Half red tetra ซึ่งตู้ปลาที่ทรงจัดมีแนวคิดแบบลุ่มน้ำอเมซอน โดยจัดแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชมภายในงานด้วย

            ภายในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ ๒๙" มีการจัดนิทรรศการ "เจ้าฟ้านักเคมีที่รักปลา" ถ่ายทอดเรื่องราว "ปลาในพระนิพนธ์" ศิลปะการเลี้ยงปลาผ่านพระนิพนธ์และภาพวาดฝีพระหัตถ์ ที่ทรงถ่ายทอดบทความลงในหนังสือพระนิพนธ์เกี่ยวกับปลา ได้แก่ ปอมจอมยุ่ง เทวดาตกสวรรค์ และจิตวิทยาปลาคาร์ฟ

 นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการสัตว์น้ำสายพันธุ์ต่างๆ อาทิ Waterfall Art Aquarium ตู้ปลาน้ำตก ๖ ชั้น สูงกว่า ๓ เมตร ที่จัดแสดงปลาทอง ๖๐๐ ตัว , ถนนแห่งการประกวดพันธุ์ปลาสวยงาม กว่า ๒ พันตู้ ระยะทางกว่า ๑๕๐ เมตร , สัตว์น้ำหาชมยากในแหล่งธรรมชาติจากลุ่มน้ำอเมซอน , ปลากัด ๖๐ เฉดสี , สัตว์น้ำขนาดใหญ่ หาชมยาก อาทิ ปูเจ้าพ่อหลวง (ปูน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย) , จระเข้ยักษ์ ยาว ๔ เมตร และกระเบนราหู ยาวกว่า ๒ เมตร พร้อมความรู้ทางการแพทย์ที่เป็นประโยชน์ ในหัวข้อ "หัวใจตาย...ใครไม่กลัว" และบริการด้านสุขภาพ อาทิ คลินิกโรคหัวใจ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


             งานประมงน้อมเกล้าฯ จัดขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงให้กรมประมง ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จัดงานดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙ ณ บริเวณสวนอัมพร เพื่อน้อมระลลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงมีต่อวงการแพทย์ และการประมง และเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้าง ตึกสยามมินทร์ เนื่องในโอกาสที่โรงพยาบาลศิริราชสถาปนาครบรอบ ๑๐๐ ปี

             ต่อจากนั้นทรงมีรับสั่งให้จัดงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ" ขึ้นทุกปี และคณะกรรมการจัดงานมีความเห็นพ้องว่าให้นำเงินรายได้จากการจัดงานทุกปี ขึ้นทูลเกล้าฯ สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ ซึ่งทรงตั้งขึ้นเพื่อศึกษางานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ในการนี้ คณะกรรมการจัดงานได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นประธานเปิดงานและจัดตู้ปลาสวยงาม เพื่อพระราชทานแก่ผู้มีจิตศรัทธาถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และพระราชทานถ้วยรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดในกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

            

 

 

ที่มาและคลิปจาก : กรมประชาสัมพันธ์

ขอบคุณภาพจาก : Future Park Society

                         Arunee โจ๊ะ Rodloy 

                       

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน