ทรงใส่พระราชหฤทัยในทุกสิ่ง อย่างหาที่สุดมิได้ !!! เรื่องเล่าสุดประทับใจของ "พ่อหลวง กับ เข็มที่แฟนให้" #ธสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

Publish 2017-07-06 15:22:04

มีบทความมากมายเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9 ในด้านความประทับใจ และด้านพระราชอารมณ์ขัน ล้วนแล้วแต่ทำให้ประชาชนที่ได้อ่านช่างมีความสุขยิ่งนัก และมีบทความนึงที่สะท้อนความใส่พระราชหฤทัยอย่างมากของพระองค์ท่าน ที่ทำให้รู้ว่าพระองค์ท่านทรงมีพระเมตตาในทุกๆอย่าง ทรงนึกถึงจิตใจของทุกคน ไม่แปลกใจเลยที่คนไทยทุกคนจะเรียกพระองค์ท่านว่า "พ่อหลวง" และวันนี้มีบทความหนึ่งที่น่าประทับใจยิ่งนัก ก็คือบทความของ ศาสตราจารย์ ธงทอง จันทรางศุ ที่เล่าได้อย่างน่าประทันใจโดยมีใจความว่า
เมื่อปี 2530 เป็นวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดำริจัดสร้างเข็มพระเกี้ยว ในลักษณะเดียวกันกับเข็มวิทยฐานะ โดยใช้วัสดุเป็นทองคำ ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเป็นของเฉลิมพระขวัญในวาระดังกล่าว ที่ด้านหลังของเข็มนี้ มีจารึกว่า "ชาวจุฬาฯ ขอถวายไว้ด้วยความภักดียิ่งชีวิต"
เวลาต่อมา เมื่อถึงใกล้งานพระราชทานปริญญาบัตรในปีถัดมา มีโทรศัพท์มาสอบถามว่า "เข็มที่จุฬาฯได้ทูลเกล้าฯถวาย หากจะทรงประดับเข็มดังกล่าวนั้น จะประดับได้ที่ใดบนฉลองพระองค์"
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ผู้รับผิดชอบในการจัดสร้างเข็มที่ทูลเกล้าฯ ถวายนั้น ได้ตอบไปว่า เข็มนั้นลักษณะเดียวกันกับเข็มวิทยฐานะ ซึ่งรัชกาลที่ 6 ทรงบัญญัติให้ประดับทางอกเสื้อข้างซ้าย แต่สำหรับเข็มดังกล่าว มิได้มีระเบียบใดๆ กำหนด หากจะทรงประดับ ณ ที่ใด สุดแต่พระราชอัธยาศัย


เมื่อถึงงานพระราชทานปริญญาบัตร ผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทก็ได้เห็นเข็มพระเกี้ยวทองคำ ที่ทูลเกล้าฯ ถวายนั้น อยู่บนฉลองพระองค์เบื้องขวา ภายหลังเสร็จสิ้นการพระราชทานปริญญาบัตรแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับ ณ ห้องรับรอง หอประชุมจุฬาฯ มีพระราชดำรัสว่า
"เข็มวิทยฐานะนั้น ระเบียบกำหนดให้ประดับด้านซ้าย แต่เข็มนี้ ทรงชี้ไปที่เข็ม ติดข้างนี้ เพราะเป็นเข็มที่แฟนให้"
และนับแต่นั้นต่อมา ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็จะทรงประดับ "เข็มที่แฟนให้" มาด้วยเสมอมิได้ขาด นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวจุฬาฯ ที่ยังคงเป็นที่จดจำตราบจนทุกวันนี้ ซึ่งเข็มที่แฟนให้ ทรงหมายถึงเข็มสถาบันของผู้มอบ ที่ใช้เป็นเครื่องหมายแทนใจของผู้ที่มีความรักต่อกัน


อ้างอิงข้อมูลจาก - เฟสบุ๊ค คิดถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 , th.wikipedia.org , บทความของศาสตราจารย์ (พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ ในนิตยสารจามจุรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง