ทรงใส่พระทัยทุกเมนูที่ประทานแก่ราษฎร! เผยที่มา “ตำรับอาหารเพื่อนพึ่ง(ภา)ยามยาก” ล้วนผ่านการปรับปรุงรสจากพระวินิจฉัย “พระองค์เจ้าโสมสวลี"!!

Publish 2017-07-13 11:17:30

“นับเป็นลาภปากแก่ลูกโดยแท้” ...พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในฐานะ “นักคหกรรม” ทรงคิดค้นสูตรอาหารเพื่อประทานแก่ราษฎร...

โดย ลัดดาซุบซิบ

ในวโรกาสครบรอบวันคล้ายวันประสูติของพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อ ๑๓ กรกฎาคมที่ผ่านมา “ลัดดา” ขอเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านในแง่มุมของการเป็นนักคหกรรม ซึ่งพระองค์มีพระปรีชาสามารถในด้านการปรุงอาหาร โดยเฉพาะเมนูสุขภาพที่หลายคนได้เคยลิ้มลองฝีพระหัตถ์แล้วต่างชื่นชมในความเอร็ดอร่ย โดยพระองค์หญิงประทานตำรับอาหาร ๒ รายการคือ ไส้กรอกเห็ดหมูบด กับ ห่อหมกเห็ดฟาง เพื่อพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือชื่อ ตำรับอาหารเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยากเล่ม ๒

 ตำรับอาหารเล่มนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงดำริให้จัดทำตำรับอาหารขึ้นแล้วโปรดให้ ม.ล.ศิริเฉลิม สวัสดิวัฒน์ หรือ หมึกแดง คิดสูตรอาหารที่ทำมาจากผักพื้นบ้าน ซึ่งเมื่อคัดเลือกได้สูตรอาหารตามต้องการแล้ว ต้องนำอาหารเหล่านี้ขึ้นถวายพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เพื่อจอประทานพระวินิจฉัยในการปรับปรุงรสชาติอาหารให้เป็นที่ถูกปากยิ่งขึ้น สูตรอาหารส่วนใหญ่ในตำรับนี้ปรุงจากวัตถุดิบที่ได้จากโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยตามแนวทางพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ซึ่งเสนอแนวทางการปลูกพืชผักสวนครัวในพื้นที่จำกัด แนะนำการเพาะเห็ดในรูปโรงเพาะเห็ดขนาดเล็ก และเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการบริโภค เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารในชุมชนอีกด้วย


ในเบื้องต้น ทรงตั้งพระทัยจะพิมพ์แจกให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ทรงเยี่ยมและเพื่อฟื้นฟูอาชีพในทุกภูมิภาคของประเทศ หากแต่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก กราบทูลขอประทานพระอนุญาตจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสนำไปประกอบอาชีพ เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวอีกด้วย

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงรับสั่งว่า

“ในการจัดทำตำรับอาหารเล่มนี้ ได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระองค์เจ้าโสมฯ ทรงพระกรุณาประทานตำรับอาหารที่ทรงคิดค้นสูตรส่วนพระองค์มา ในฐานะกองเชียร์ขอบอกว่าอร่อยมาก ที่สำคัญกว่านั้นคือ การทำครัวกับแม่สนุกดี และดูท่านโปรดการทำครัวอย่างคงเส้นคงวาไม่เสื่อมคลาย นับเป็นลาภปากแก่ลูกโดยแท้”

 

 

ที่มา : หนังสือเย็นศิระเพราะพระบริบาล โดย ลัดดาซุบซิบ

สนใจหนังสือติดต่อ Line ID : @gppbook
หรือสอบถามโทร 02 525 4242 ต่อ 201-202

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน