(คลิปหาชมยาก) กษัตริย์ ผู้ทรงเป็นอัครศิลปิน และ ต้นแบบแห่งความกตัญญู !! รัชกาลที่ 9 ทรงดนตรีขณะทรงพระดำเนินไปด้วย เพื่อรับเสด็จ สมเด็จย่า !!

Publish 2017-07-17 14:31:19

ภาพที่พสกนิกรไทยคุ้นเคยกันดีคือ ภาพที่ สมเด็จย่า ทรงดึง ในหลวงรัชกาลที่ 9 เข้ามากอดและหอมแก้มอยู่เสมอ ซึ่งปรากฏขึ้นอีกครั้งในคลิปวิดีโอหาชมยากนี้ เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงดนตรีร่วมกับหมู่คณะขณะทรงพระดำเนินไปด้วย เพื่อรับเสด็จ สมเด็จย่า โดยในคลิปนี้นอกจากเราจะได้เห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นต้นแบบของความกตัญญูแล้ว เรายังได้เห็นพระปรีชาสามารถในฐานะ “อัครศิลปิน” อีกด้วย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นศิลปินผู้เพียบพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถในการสร้างสรรค์ดนตรี เมื่อเสด็จนิวัตประเทศไทยใน พ.ศ. ๒๔๙๔ แล้วประทับที่พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เพราะระหว่างนั้นมีการก่อสร้างเพิ่มเติมพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ได้ทรงรวบรวมพระประยูรญาติบางองค์และคนสนิทมาเล่นดนตรีกันและพระราชทานชื่อวงนี้ว่า “วงลายคราม” ขึ้นเป็นวงดนตรีส่วนพระองค์วงแรก


อ้างอิงข้อมูลจาก - th.wikipedia.org , เพจ ใต้เบื้องพระยุคลบาทติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง