ลูกฉันหายไปไหน เผยพระราชดำรัสแสดงความห่วงใยในสมเด็จย่าเรื่องราวสุดซาบซึ้ง ที่แสดงถึงพระราชหฤทัยผูกพันกับเหล่า ต.ช.ด.#พระเมตตาไม่มีประมาณ

"ลูกฉันหายไปไหน" เผยพระราชดำรัสแสดงความห่วงใยใน"สมเด็จย่า"เรื่องราวสุดซาบซึ้ง ที่แสดงถึงพระราชหฤทัยผูกพันกับเหล่า ต.ช.ด.#พระเมตตาไม่มีประมาณ

Publish 2017-07-19 11:13:28

"ลูกฉันหายไปไหน" เผยพระราชดำรัสแสดงความห่วงใยใน "สมเด็จย่า" เรื่องราวสุดซาบซึ้ง ที่แสดงถึงพระราชหฤทัยผูกพันกับเหล่า ต.ช.ด. #พระเมตตาไม่มีประมาณ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีความห่วงใย และมีพระราชหฤทัยผูกพันอยู่กับตำรวจตระเวณชายแดนเป็นอย่างมาก ตลอดจนตำรวจตระเวนชายแดนจะได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยให้ถวายความปลอดภัย และรับใช้งานใกล้ชิดเบื้องพระยุคคลบาทในทุกครั้ง

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : "คิดถึงสมเด็จย่า"...18ก.ค. วันสวรรคต "สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" ผู้เป็นต้นแบบแห่ง "ความพอเพียง"
และเริ่มในปี พ.ศ. 2505 สมเด็จย่าเสด็จแปรพระราชฐานประทับที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ประทับอยู่ก่อนแล้ว หน้าที่ถวายอารักขาพระองค์เป็นหน้าที่ของ ต.ช.ด. ขณะนั้นคุณสล้าง บุนนาค และคุณประพันธ์ ยุกตานนท์ ซึ่งตอนนั้นมียศ ร.ต.ต. คุณสล้าง บุนนาค เป็นผู้ถวายอารักขา และเป็นผู้บังคับหมวดดูแลเส้นทางขึ้น-ลงพระตำหนัก ส่วนคุณประพันธ์ ยุกตานนท์ เป็นผู้บังคับหมวดอีกหมวดหนึ่ง และเป็นผู้วางกำลังคุมด้านหลังพระตำหนักที่เป็นป่ารกชัฏ วันหนึ่งสมเด็จย่าทรงพระดำเนินออกมาทางด้านหลัง ทรงพบคุณประพันธ์ และก็มารายงานตัวว่าเป็น ต.ช.ด. สมเด็จย่าได้รับสั่งว่า “เป็น ต.ช.ด. เหรอ นึกว่าเป็นทหาร” เป็นครั้งแรกที่สมเด็จย่ารู้จักกับ ต.ช.ด. ค่อนข้างจะเป็นส่วนพระองค์ ด้วยความที่ท่านโปรดการเดินป่า ท่านก็จะสำรวจรอบๆพระตำหนักภูพิงค์ และ ต.ช.ด. ทั้ง 2 คน ต้องถวายอารักขาใกล้ชิดพาไปสำรวจและมีชุดพัฒนาการล่วงหน้า ตัดป่าทำทางให้เดินสบายมากขึ้น ทำราวเชือกให้ทรงเกาะเวลาเป็นหน้าผาสูงชัน ทุกอย่างต้องคิดสังเกตและจัดการด้วยความรอบคอบให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ทุกประการ บางครั้งท่านก็เสด็จไปที่น้ำตก แล้วปักป้ายชื่อจะมีชื่อแปลกๆเช่น น้ำตก ป.ป.ป.หมายถึง น้ำตกปีนป่ายปักป้าย บางแห่งก็ทรงพระราชทานชื่อว่าน้ำตก ต.ช.ด. หรือไม่ก็ น้ำตกมณฑาธาร เพราะแถวนั้นมีดอกมณฑามาก


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :สุดปลาบปลื้ม!! หน่วยแพทย์ พอ.สว.จ.เพชรบุรี ลงเรือออกเยี่ยมผู้ป่วย สืบสานปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (มีคลิป)


ยามที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักชั่วคราว เพื่อทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในเขตภูมิภาค จนบางครั้งหากไม่เห็นตำรวจตระเวณชายแดนมาอยู่ถวายงานอารักขา ก็จะมีพระราชดำรัสถามคณะผู้ตามเสด็จว่า “ลูกฉันไปไหน” 
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ปีที่ ๒๒
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ที่มาของข้อความ และภาพบางส่วนจาก  : FB :เพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn @MahaChakriSirindhorn
และ :ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กก.ตชด.๒๒


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :น้อมรำลึกสุดหัวใจ !! วันนี้ในอดีต 18 ก.ค. 2538 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” เสด็จสวรรคต (ภาพ+รายละเอียด)ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม