ห้ามทำเด็ดขาด!! “อย่าส่งเสียงดังรบกวนภายในวัด” เพราะอาจจะกลายเป็นการทำ “กรรม” ที่หนักหนาสาหัสมาก !

Publish 2017-07-25 09:57:35

เรื่อง กรรมขัดขวางการภาวนา หนักหนาสาหัสมาก
แม้กัปนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้พระองค์ที่สี่แล้ว ด้วยเหตุแห่งกรรมนั้น ยังไม่ได้ขึ้นมาจากนรกเลย
(ปกิณกธรรม หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ)
ครั้งหนึ่ง มีลูกศิษย์หลวงปู่ผู้สนใจธรรมปฏิบัติกำลังนั่งภาวนาเงียบอยู่ ไม่ห่างจากท่านเท่าใดนัก บังเอิญมีแขกมาหาศิษย์ผู้นั้นแต่ไม่เห็น ก็มีศิษย์อีกท่านหนึ่งเดินเรียกชื่อท่าน ผู้กำลังภาวนาอยู่ด้วยเสียงอันดัง และเมื่อเดินมาเห็นศิษย์ผู้นั้นกำลังภาวนาอยู่ ก็จับแขนดึงขึ้นมาทั้งที่กำลังนั่งภาวนาเมื่อผู้นั้นห่างไปแล้ว หลวงปู่ท่านจึงเปรยขึ้นมาว่า
ในพุทธกาลครั้งก่อน มีพระอรหันต์องค์หนึ่งกำลังเข้านิโรธสมาบัติ ได้มี นกแสกตัวหนึ่งบินโฉบผ่านหน้าท่านพร้อมกับร้อง แซกท่านว่า นกแสกตัวนั้นเมื่อตายแล้วได้ไปอยู่ในนรก แม้กัปนี้พระพุทธเจ้าผ่านไปได้พระองค์ที่สี่แล้ว นกแสกตัวนั้นยังไม่ได้ขึ้นมาจากนรกเลย

หมายเหตุ : คติธรรมที่กล่าวมานี้ จึงเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของ ป้ายเตือนในวัดที่ติดเตือนไว้ว่า ห้ามส่งเสียงดังรบกวน ที่นี่เป็นวัด ต้องการความสงบสงัด เป็นสถานที่อบรมภาวนา ดังนั้นพวกเราชาวพุทธทั้งหลาย จึงควรพึงระวังในการเข้าวัดวา อย่าคึกคะนองจนเกินเหตุเกินผล เพราะเข้าใจว่า เป็นกรรมเพียงเล็กน้อยไม่มีผลต่อเรา ซึ่งเป็นผู้แบกบาปหาบกรรม จึงเป็นผู้มีแต่ความประมาทขลาดเขลาทุกขณะจิต เมื่อสิ้นสุดชีวิตลงไป ย่อมตกนรกหมกไหม้ ร้องไห้คร่ำครวญกันระงม เบียดเสียดยัดเยียดกันอย่างแน่นหนา ดั่งข้าวสาร เมล็ดถั่ว เมล็ดงา จึงควรสำเหนียก พึงสำรวมระวังใน กาย วาจา ใจ ให้ดีในทุกกาลสถานที่ เพราะนรกสวรรค์ ถูกกั้นด้วยเส้นใยบางๆที่เรียกว่า จิตเจตนาคือ ใจนั่นแลซึ่งใจเรานี่เองเป็นเหตุแห่ง กาย วาจา คือ การกระทำ และคำพูด เป็นผลให้เกิด กรรมวิบากกรรมดีชั่วเพราะมีใจเป็นนายใหญ่ คุมบังเหียน คอยสั่งการในการกระทำดีและชั่วในทุกกรณี


 

ขอบคุณแหล่งที่มา www.facebook.com/พระอรหันต์-สายหลวงปู่มั่น / 
https://www.nananaru.net/?p=5834 /  palungjit.orgติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ