จากแม่ของแผ่นดิน แด่แม่ทุกคน !! คำขวัญพระราชทาน จาก พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาศวันแม่แห่งชาติ ปี 2560 #วันแม่แห่งชาติ

Publish 2017-07-26 09:27:40

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการแจ้งว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ปี2560 เพื่ออัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติ ปี2560 ของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ความว่า
“สอนให้ลูก เรียนรู้ สู้ปัญหา
พัฒนา ด้วยตน จนเติบใหญ่
เพราะคนแกร่ง จะก้าว ได้ยาวไกล
เพื่อมาเป็น กำลังไทย ให้แข็งแรง”


อ้างอิงข้อมูลจาก - สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง