สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ!! กองทัพเรือฯ นราธิวาส จัดโครงการ ทหารเรือ ร่วมใจปลูกต้นบานบุรี ภายในค่ายจุฬาภรณ์ เทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ !!

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ!! กองทัพเรือฯ นราธิวาส จัดโครงการ "ทหารเรือ ร่วมใจปลูกต้นบานบุรี" ภายในค่ายจุฬาภรณ์ เทิดพระเกียรติในหลวง ร.๙ !!

Publish 2017-07-31 13:08:48

           กองทัพเรือ โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จัดโครงการปลูกต้นบานบุรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในชื่อกิจกรรม “ทหารเรือ ร่วมใจปลูกต้นบานบุรี”              เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นาวาเอก เลอศักดิ์ คชนันทน์ ผู้บังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ทหารเรือ ร่วมใจปลูกต้นบานบุรี” จำนวน ๔,๐๐๐ ต้น ณ สโมสรร่มเกล้าค่ายจุฬาภรณ์ กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้มี ข้าราชการ ทหาร ทหารพราน กลุ่มแม่บ้าน บุตรหลาน ค่ายจุฬาภรณ์ และเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึ่ง จำนวนกว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมปลูกดอกบานบุรี ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๔,๐๐๐ ต้น ตลอดริมถนนภายในค่ายจุฬาภรณ์ตลอดทุกสาย
     

               นาวาเอก เลอศักดิ์ฯ เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย ได้เชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วประเทศ ร่วมปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อใช้ประดับสถานที่ราชการ สถานที่สำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชนในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ดอกดาวเรืองออกดอกสะพรั่งพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐


               หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จึงได้จัดโครงการปลูกต้นบานบุรีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในชื่อกิจกรรม “ทหารเรือ ร่วมใจปลูกต้นบานบุรี” ซึ่งดอกบานบุรีเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดนราธิวาส และเมื่ออกดอกจะมีสีเหลือง เช่นเดียวกับดอกดาวเรือง โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยให้ต้นบานบุรีออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้ที่มีสีเหลืองทั่วประเทศ ในระหว่างช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

 

ที่มาจาก : เพจ กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน