“เขาบอกจะซื้อ แต่เขายังไม่ได้ซื้อ แต่นี่ซื้อแล้ว..วางเงินแล้ว” พระราชดำรัสพ่อหลวงที่ทรงทูลขอซื้อผ้าปักฝีพระหัตถ์กับ"สมเด็จย่า"

Publish 2017-08-04 10:50:45

“เขาบอกจะซื้อ แต่เขายังไม่ได้ซื้อ แต่นี่ซื้อแล้ว..วางเงินแล้ว” พระราชดำรัสพ่อหลวงที่ทรงทูลขอซื้อผ้าปักฝีพระหัตถ์กับ "สมเด็จย่า"

เรื่องเล่าครั้ง “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล ฯ ทรงขอซื้อผ้าปักฝีพระหัตถ์จากสมเด็จย่า”
มีผู้ถวายงานกับสมเด็จย่าได้เล่าถึงคราวที่สมเด็จย่าทรงฟื้นจากพระอาการประชวร เมื่อปีพ.ศ. ๒๕๓๔ ว่า สมเด็จย่าทรงเริ่มงานปักผ้าฝีพระหัตถ์ที่ทรงค้างไว้ต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทรงสงสัยว่าเหตุใดสมเด็จพระบรมราชชนนีจึงทรงขะมักเขม้นทรงงานปักนัก สมเด็จย่ารับสั่งเล่าว่า..มีผู้กราบบังคมทูลขอซื้อผ้าปักฝีพระหัตถ์ไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงต้องพระราชประสงค์จะทรงปักให้สำเร็จเพื่อหาเงินรายได้บำรุงการกุศลต่อไป...

เมื่อสมเด็จย่าทรงปักเสร็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลทรงขอซื้อผ้าปักฝีพระหัตถ์ผืนนั้นแทน  ข้าราชบริพารที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่า...วันนั้น ทรงถือถุงกระดาษสีน้ำตาลใบใหญ่เข้ามาทูลเกล้าฯ ถวาย ตรัสว่าเป็นเงินค่าถวายผ้า สมเด็จพระบรมราชชนนีรับสั่งว่า...“โอ๊ย อันนี้มีคนเขาจองไว้แล้ว” แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัสว่า...“เขาบอกจะซื้อ แต่เขายังไม่ได้ซื้อ แต่นี่ซื้อแล้ว..วางเงินแล้ว” สมเด็จพระบรมราชชนนีจึงยอมทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารที่มาเฝ้าฯ อยู่ในที่นั้นช่วยกันนับเงินถวาย เป็นธนบัตรใบละร้อยแบบเก่าที่มีขนาดใหญ่ ทรงเก็บไว้นานแล้ว ตรัสเล่าว่าทรงนับจนแพ้ฝุ่น และทรงเสริมว่า “หมดแล้ว..เงินที่มีหมดแล้ว”
นอกครั้งนั้นแล้วสมเด็จย่ายังทรงเคยปักผ้าเป็นรูป การ์ตูนรูปมิกกี้เม้าส์ เรือใบ รูปกระต่าย  และกระต่ายในดงดอกไม้ ทรงทำถวายแก่พ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ด้วยในอีกหลายวาระ
ที่มา : ภาพประกอบบางส่วน และเนื้อหาจากเพจ ตามรอยพ่อติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ