ชะตาเมืองแตกร้าว !! โหรฟองสนาน ทำนายทำนายดวงเมือง จะเกิดเรื่องทุกข์ยากต้องระวัง อีกระวังข้อพิพาทกับเพื่อนบ้าน พร้อมจับตาพายุใหญ่!!

Publish 2017-08-08 07:14:58

แม่หมอสมัครเล่นตอนที่185 โดยฟองสนาน จามรจันทร์
ผลของพระราหูจรเข้ากรกฎต่อ(2)และ
เตรียมรับมือพายุระดับดีเปรสชั่นขึ้นไป

 

 


ภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์
พระราหูจร(8)เดินตามเข็มนาฬิกาจากสิงห์เข้าราศีกรกฎเริ่ม 4สิงหาคม 2560-22กุมภาพันธ์ 2562
พฤหัสบดีจร(5)เดินทวนเข็มนาฬิกาจากกันย์เข้าราศีตุลย์เริ่ม6กันยายน2560-5ตุลาคม2561 
........................
หลังจากได้ทำนายผลต่อชะตาเมือง-การเมืองโดยภาพรวมแล้ว(ในแม่หมอสมัครเล่นตอนที่ 184)ตอนนี้ผู้เขียนจะได้รวบรวมคำทำนายถึงผลอย่างละเอียดอันมองจากมุมของพระราหูจรกรกฎที่จะส่งผลถึงเรื่องต่างๆในเมือง โดยอ่านผลจากความหมายของขอบเขตของราศีกรกฎ-ภพที่สี่-พันธุ รวมทั้งอ่านจากพระจันทร์ดวงเดิม(๒)ของเมืองที่ตั้งรับพระราหูจรอยู่คือ1.(สรุปจากฉบับที่แล้ว )เพราะประชาชนเปลี่ยน(พระราหูจร8ทับพระจันทร์๒ประชาชน) ทั้งฝ่ายค้านก็ต้องเปลี่ยน(พระราหูจรเดินในราศีกรกฎ-ขอบเขตของฝ่ายค้านในเมือง) และฝ่ายรัฐบาลก็หนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลง(พระราหูจรกรกฎ เล็งใส่มังกรภพที่สิบขอบเขตรัฐบาลของเมือง)
2.เป็นระยะที่ชะตาเมืองแตก-ร้าวอีกเพราะพระราหูภพที่สี่ของดวงะชะตาทางโหรถือว่าทำให้ชะตาแตก-ร้าว คือจะทำให้เกิดเรื่องทุกข์ๆยากๆที่ต้องระระวังกันคือ
2.1จะมีคนหาเรื่องประเทศชาติให้คนไทยหงุดหงิดรำคาญตามโฉลก…(พระราหู)เป็นสี่จะรำคาญ คนสามานย์จะหมายปอง….
2.2ระวังเรื่องหนี้ของชาติ-ประชาชน-ครัวเรือนเพราะราหูจรที่กรกฎทับพระจันทร์ดวงเดิม(๒) เป็นคู่คะนองสร้างหนี้ โดยภาคประชาชนระวังหนี้ทั้งจากรถยนต์-อสังหาริมทรัพย์ –สินค้าอุปโภคบริโภคที่เกิดเพราะความอยากได้สร้างหนี้แล้วเดือดร้อนตามมาภายหลัง 
ส่วนหนี้ของชาติระวังส่วนที่เกิดจากโครงการลงทุนแล้วไม่คุ้มค่า หรือโกงกินกันมาเป็นภาระให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยอานกระทบถึงงบประมาณของชาติเป็นต้นรวมทั้งหนี้ที่เกิดจากการคอรับชั่นเช่นแทรกแซงราคาข้าวฯลฯ(พระราหูการรั่วไปไหลคอรับชั่นทับพระจันทร์ดวงเดิม๒)
2.3จะมีการเปลี่ยนใหญ่ในแผ่นดิน-ดินแดน-พรมแดนของประเทศ หรือไม่ก็อาจจะมีการแบ่งเขตแดนในประเทศใหม่เช่นตั้งจังหวัดใหม่ซึ่งหากทำได้จะถูกโฉลก 
หรือไม่อาจจะแก้เคล็ดโดยการสร้างเมืองใหม่ที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามองๆไว้อยู่แล้ว
ส่วนพรมแดนนั้น คาดว่าจะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดเช่นหากมีการเชื่อมโยงระบบรถไฟกับเพื่อนบ้านแล้วคงคล้ายๆพรมแดนเปลี่ยนไปโดยปริยายฯลฯ
อีกทั้งควรระวังข้อพิพาทแปลกๆด้านเขตแดน หรือมีเรื่องเกี่ยวกับพรมแดน-ประเทศเพื่อนบ้าน-คนของเพื่อนบ้านให้ปวดหัว
2.4 เป็นระยะที่ราคาแก๊สไม่ว่าจะขึ้นหรือลงจะกระทบโดยตรงกับประชาชน เพราะราคาแก๊สถูกแทรกแซงมานานกว่าสามสิบปี ครั้นมาถึงยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาก็ใช้ความพยายามเกือบสามปีประสบความสำเร็จในลอยตัวราคาแก๊สตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560เป็นต้นไป อันใกล้เคียงกับระยะที่พระราหูจรยกทับพระจันทร์ดวงเดิมอันหมายถึงประชาชน ฉะนั้นต่อจากนี้ไปไม่ว่าจะขึ้นหรือลงราคาแก๊สก็จะถึงตัวประชาชนโดยตรง
2.5เป็นระยะที่หนี้จากกิจการทีวี.ของเอกชนที่ก่อตัวมานานจะบานปลายต่อเนื่อง หรือต้องเร่งแก้ไขเพื่อคุมกรอบผลกระทบถึงส่วนอื่นๆ (พระราหูจร8ตัวแทนทีวี.ทับพระจันทร์ดวงเดิม๒เป็นคู่หนี้ของชาติ) 
2.6มีเกณฑ์ทั้งดี-ร้ายแบบแปลกประหลาดในตลาดหุ้น คาดว่าจะเก็งกำไรกันสุดๆ มีโอกาสสร้างสถิติใหม่ แต่ต้องระวังให้มากหลังประมาณตุลาคม 2561 ไปแล้ว
3.พระราหูเป็นเจ้าของการเปลี่ยนแปลง จึงควรชิงเปลี่ยนแปลงเรื่องต่างๆก่อนที่พระราหูจะช่วยเปลี่ยนให้ อีกทั้งจะถูกโฉลกกับการที่มฤตยูจร0เจ้าของการปฏิวัติก็ทับลัคนาดวงเมืองเป็นสื่ออยู่แล้ว โดยเรื่องควรเปลี่ยนแปลง-ปฏิวัติอันเกิดจากพระราหูจรกรกฎคือ
3.1 ลงทุนรถไฟที่พระจันทร์เป็นตัวแทนอยู่ อีกทั้งควรจะใช้จังหวะที่พระราหูทับพระจันทร์นี้เปลี่ยนแปลงใหญ่ในการรถไฟแห่งประเทศไทย –องค์กรที่ดูแลกิจการเรื่องรถไฟ-รถไฟฟ้าไปด้วย โดยต่อการเรื่องเหล่านี้จะช่วยเปลี่ยนประเทศเป็นอย่างมาก
ทั้งนี้รวมทั้งกิจการรถยนต์-ถนนทั้งหลายที่ต้องสร้างปรับปรุงขนานใหญ่ และธุรกิจโลจิสติกส์
3.2เป็นระยะที่ถูกโฉลกหากจะมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำ- ท่าเรือ- ประปาของชาติ รวมทั้งการประมง-เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และท่าเรือ เขื่อนแก้มลิงฯลฯ
3. 3เป็นระยะที่ถูกโฉลกกับการเปลี่ยนแปลงใหญ่ด้านการศึกษาของชาติ
3.4เป็นระยะถูกโฉลกกับการลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลง-สร้างโครงสร้างพื้นฐานรองรับสังคมประชากรสูงอายุทุกเรื่อง เพื่อที่บั้นปลายชีวิตของคนในชาติจะไม่ลำบาก
3.5เป็นระยะที่ถูกโฉลกกับการเปลี่ยนแปลงกิจการค้าปลีกให้ทันสมัยขึ้นฯลฯ


4.จับตาพายุหมุนเขตร้อน การที่พระราหูธาตุลมเพลมพัดจรเข้ากรกฎรออยู่นี้มีเกณฑ์จะทำมุมกับพระอังคารธาตุลมกรดอันจะนำพายุระดับดีเปรสชั่นขึ้นไปจะเข้าประเทศ หนังตัวอย่างแค่พระราหูจรยังแค่เกือบย้ายราศีเข้าใกล้พระอังคารจรพิษจากหางพายุใต้ฝุ่นเซินกาในระดับดีเปรสชั่นก็เข้ามาแม้จะช่วยเติมน้ำในเขื่อนแต่ก็ยังความเสียหายให้ภาคอีสานตอนบนอย่างหนัก จึงขอให้ทุกฝ่ายช่วยเตรียมตัวให้พร้อมในระยะอันใกล้นี้เพราะ
ระหว่าง 4 สิงหาคม-25สิงหาคม 2560 มีโอกาสที่พายุระดับดีเปรสชั่นขึ้นไปจะเข้าประเทศอีก (พระราหูจรร่วมธาตุกับพระอังคารที่ราศีกรกฎ)ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก(ทั้งสองดวงทับพระจันทร์๒) จนคาดว่าทหารต้องทำงานหนัก(พระอังคารตัวแทนทหารราศีกรกฎเป็นนิจ) ส่วนรายละเอียดอื่นๆของพายุและน้ำจะได้ทยอยแจ้งให้ทราบในคอลัมน์นี้ต่อไป
สุดท้ายอีกครั้งผู้เขียนย้ำเหมือนเดิมขอให้คนไทยอดทนฝันฝ่าและจับมือกันก้าวข้ามช่วงดวงชะตาเมืองหลังพิงกำแพงผุไปให้ถึง 6 กันยายน 2560 ที่พฤหัสบดีจะย้ายราศีจากกันย์เข้าตุลย์ สาดรัศมีคุ้มครองและอำนวยโชคชัยให้เมืองโดยจะเริ่มทำนายทั้งผลดังกล่าวต่อทุกลัคนาราศีและดวงชะตาเมืองในตอนต่อไป

ฟองสนาน จามรจันทร์
4 สิงหาคม 2560ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

จินต์จุฑา เจนสระคู

ติดตามข่าวอื่นๆ