คนไทยใจดี!! กลัวไม่มีอะไรจะไปกินกลางทางจึงเอามาฝาก สองตายาย..รีบวิ่งนำกระติ๊บข้าวเหนียวและปลาร้า มาถวายในหลวง ร.๙ ที่รถไฟพระที่นั่ง !!

คนไทยใจดี!! "กลัวไม่มีอะไรจะไปกินกลางทางจึงเอามาฝาก" สองตายาย..รีบวิ่งนำกระติ๊บข้าวเหนียวและปลาร้า มาถวายในหลวง ร.๙ ที่รถไฟพระที่นั่ง !!

Publish 2017-08-09 18:24:05

            ในการการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรภาคอีสาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๔๘๙ ด้วยรถไฟขบวนพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดา โดยรถไฟพระที่นั่งจะหยุดตามสถานีต่างๆ เป็นระยะ ระยะ
            ตลอดรายทางจะมีประชาชนมาคอยเฝ้าชื่นชมพระบารมีกันอย่างมากมาย ทั้งสองพระองค์ทรงวางพระองค์อย่างใกล้ชิดกับราษฎร ทำให้ราษฎรไม่เคยมีปัญหาใดๆ ในการจะกราบบังคมทูลด้วยภาษาแบบชาวบ้าน ก่อนที่รถไฟพระที่นั่งจะเคลื่อน มีตายายคู่หนึ่งวิ่งละล้าละลังมือถือกระติ๊บข้าวเหนียวและปลาร้า ปากก็ร้องบอกว่า ...

"เห็นพ่อกับแม่จะไปรถไฟ กลัวไม่มีอะไรจะไปกินกลางทางจึงเอามาฝาก และอย่าถือคนยากคนจนเลยนะพ่อนะ"

 

            พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ทีทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงาม ทรงไม่เคยถือพระองค์เลยแม้แต่น้อย แม้พระองค์จะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก แต่พระองค์ก็ยังทรงใส่พระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเป็นอยู่ของราษฎรอยู่เสมอ

 


            ตลอดระยะเวลา ๗๐ ปี ที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่ปวงชนชาวไทยในทุกๆ ด้าน พระราชจริยวัตรงดงามในเรื่องความพอเพียง เป็นหนึ่งในพระราชจริยวัตรที่ปวงชนชาวไทยควรปฏิบัติตามอย่างยิ่ง แม้จะทรงเป็นราชาผู้ยิ่งใหญ่ แต่จริยวัตรแสนเรียบง่ายนั้น กลับยิ่งทำให้ปวงชนชาวไทยยกย่องสรรเสริญมากยิ่งขึ้น

 

 

ทีมาจาก : เรื่องเล่า ภาพเก่า  ในอดีตราชบุรี.ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ

ติดตามข่าวอื่นๆ