ทรงพระอัจฉริยภาพ !!! "ธรรมะจากส้วม ของในหลวง" พระองค์ทรงเปลี่ยนเรื่องยากๆ ให้เป็นเรื่องง่ายเสมอ !!!

Publish 2017-08-10 08:41:48

เวลาที่ในหลวง ร.9 เสด็จพระราชดำเนินไปภาคอีสาน สถานที่หนึ่งที่จะทรงแวะไปเสมอก็คือวัดเพราะทรงทราบดีว่าวัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน ชาวบ้านมีเรื่องอะไรก็มักจะใช้วัดเป็นที่พึ่ง ประกอบกับทรงสนใจธรรมะอยู่แล้วจึงใช้โอกาสเสด็จฯวัดนี้สนทนาธรรมกับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูป นอกจากนั้นยังทรงนำสิ่งที่ทรงพบเห็นในวัด ซึ่งบางครั้งก็เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง มาเปรียบเทียบแล้วตีความเป็นธรรมะเพื่อสอนบรรดาข้าราชการที่ตามเสด็จด้วย โดยตัวอย่างที่เราจะเล่าในวันนี้คือเรื่องธรรมะจากส้วมของพระที่มีชื่อเฉพาะว่า “ถาน”
เรื่องมีอยู่ว่าครั้งหนึ่งเสด็จไปวัดในจังหวัดสกลนคร ทรงเห็นถานพระยาวเหยียดจึงทรงชี้ให้ผู้ที่ตามเสด็จฯ ดูพร้อมทั้งทรงสอนว่า พระท่านเก่งมาก สามารถรวบรวมของเสียให้ไปอยู่ในบ่อหมัก พอหมักเสร็จก็สามารถผลิตแก๊สหุงต้มต่อสายเข้าไปใช้ในโรงครัวได้ จากนั้นก็เสด็จฯไปหาเจ้าอาวาสแล้วตรัสถามว่า ถานพระที่เห็นอยู่นี้เป็นธรรมะหรืออธรรม? ท่านเจ้าอาวาสไม่แน่ใจว่าควรตอบว่าอะไร ไปไม่เป็น จึงได้แต่ยิ้ม

ในหลวงจึงตรัสต่อว่าเห็นหรือไม่ในถานเราถ่ายสิ่งสกปรกลงไป ถือว่าเป็นอธรรมใช่หรือเปล่า? เจ้าอาวาสท่านก็บอกว่าใช่ อยู่ในถังกำลังบูดกำลังเน่าก็ยังเป็นอธรรมอยู่ เมื่อท่านเจ้าอาวาสตอบดังนั้น ในหลวงก็ทรงปรารภต่อว่า แต่สิ่งที่เป็นอธรรมถ่ายทอดลงไปให้มีการแปรสภาพแล้วไปโผล่ที่ครัวเป็นแก๊สหุงต้มได้ เป็นธรรมหรือเป็นอธรรม? ก็ยังเป็นธรรมะเป็นประโยชน์หุงต้มได้
หลังจากนั้นก็ทรงหันกลับมารับสั่งกับข้าราชการที่ตามเสด็จฯ ว่า ถึงต้นตอจะเป็นอธรรมแต่หากมีการฝึกอบรมแปรสภาพที่ดี มีการจัดการอะไรที่ดีเหมือนถังแก๊สที่ไปหมัก ก็ย่อมสามารถผลิตหรือแปรสภาพเป็นสิ่งที่ดีและเหมือนประโยชน์ เหมือนแก๊สหุงต้มจากส้วมพระได้เหมือนกัน


เราจะเห็นได้ว่าในหลวงทรงมีวิธีอธิบายเรื่องยากๆที่ดูซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องง่ายโดยอาศัยตัวอย่างจากเหตุการณ์จริงรอบๆพระองค์ และทำให้เราฉุกคิดว่าแม้แต่ของเสียที่เรามองไม่เห็นประโยชน์ ถ้าเรารู้จักคิด รู้จักพลิกแพลง ก็อาจจะทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ในที่สุด

อ้างอิงข้อมูลจาก - สานต่อที่พ่อทำติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง