บุญของแผ่นดินไทย!! สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเทพศิรินทราวาส

Publish 2017-08-11 16:43:57

วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐วันศุกร์ ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังพระอุโบสถ วัดเทพศิรินทราวาส ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในอภิลักขิตสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐
ทั้งนี้ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สุนทราภรณ์เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐-๒๑.๓๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต (ลานพระบรมรูปทรงม้า)

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้จงรักภักดีและแฟนเพลงสุนทราภรณ์ร่วมถวายพระพรชัยฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว

ชาวสุนทราภรณ์ตั้งใจเป็นพิเศษ มีเพลงหลากหลาย ทั้งเพลงเทิดพระเกียรติ ถวายพระพร เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงบรรเลงแบบสังคีตสัมพันธ์ เพลงปลุกใจที่ครูเอื้อรับพระราชเสาวณีย์จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ มาประพันธ์ถวาย

และปิดท้ายด้วยเพลงรำวง/ลีลาศ ถึง ๑๒ จังหวะพร้อมด้วยฟลอร์มาตรฐานขนาด ๒๐ ม. สำหรับนักลีลาศสามารถเต้นรำได้อย่างจุใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ออกทุกข์ ๑ วัน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

ไม่ต้องแต่งกายชุดไว้ทุกข์

จอดรถได้ในสนามเสือป่าและในสวนอัมพร

มีอาหารและนํ้าพระราชทาน

 


 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช / websuntaraporn.comติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ