สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและเติร์กเมนิสถาน ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๐

Publish 2017-08-13 13:04:05

 

 

ประกาศสำนักพระราชวัง 

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานและเติร์กเมนิสถาน ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

การนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๕๑๗ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ สิงหาคมพุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๑๕ น 

 และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๕๑๘ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๑๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๔๐ น 

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

สำนักพระราชวัง 

๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ 


 

ขอบคุณข้อมูลจาก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn  / welovethaiking.com / 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน