วันนี้ในอดีต!! 21 สิงหาคม 2441 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ใช้หน่วย สตางค์ ครั้งแรก เพื่อให้สะดวกต่อการคำนวณและทำบัญชี เป็นมาตรฐานสากล

Publish 2017-08-21 09:54:21

หากพูดถึงเงินตรา หรือวัตถุที่ใช้ในการแลกขายซื้อเปลี่ยนในแต่ละสมัยตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันของประเทศไทยนั้น จะทราบกันดีว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาหลายต่อหลายครั้งตามความเหมาะสม ตั้งแต่ใช้โลหะ การผลิตเหรียญกษาปณ์ และการใช้ธนบัตรอย่างในปัจจุบัน ซึ่งก็มีชื่อเรียกหน่วยค่าเงินที่ต่างกัน แต่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่สุดนั้นก็คือการเปลี่ยนค่าเงินมาใช้หน่วย "สตางค์" นั่นเองสำหรับการเปลี่ยนค่าเงินจากเดิมมาใช้หน่วย "สตางค์" นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2441 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่สำคัญ เนื่องจากมาตราของไทยที่ใช้อยู่ในขณะนั้น คือ ชั่ง ตำลึง บาท สลึง และเฟื้อง ซึ่งยากต่อการทำบัญชี พระองค์จึงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้หน่วยเป็นบาทและสตางค์ ใน "ระบบทศนิยม "

นั่นคือ 100 สตางค์ มีค่าเท่ากับ 1 บาท ให้ได้มาตรฐานตามสากล แต่ยังคงเหลือคำว่า สลึง ที่ปรากฏบนเหรียญกษาปณ์ ซึ่งใช้กันจนสิ้นสุดสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จากนั้นคำว่า สลึง จึงกลายเป็นเพียงภาษาพูดในปัจจุบัน


 

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก royalthaimint.netemuseum.treasury.go.th / hilight.kapook.com


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน