"พระเจี๊ยะตายแล้ว!!" ... วลีธรรมสั้นๆปริศนาธรรมครั้งสุดท้ายของหลวงปู่เจี๊ยะที่กล่าวทิ้งไว้เป็นมรดกธรรมก่อนละสังขาร!!

Publish 2017-08-22 13:32:26

"พระเจี๊ยะตายแล้ว!!" ... วลีธรรมสั้นๆปริศนาธรรมครั้งสุดท้ายของหลวงปู่เจี๊ยะที่กล่าวทิ้งไว้เป็นมรดกธรรมก่อนละสังขาร!!

ในวาระที่มาบรรจบครบรอบวันมรณภาพของหลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท ครบรอบ ๑๓ปีในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐นี้ ข้าพเจ้าขอน้อมนอบจิตคารวะถึงอาริยะสงฆ์ผู้งดงามในจริยาวัตร ผู้มีฉายาตามหลวงปู่มั่นเรียกขานว่า “อริยสงห์ผ้าขี้ริวห่อทอง”โดยขอกล่าวถึงเหตุการณ์อัศจรรย์ทางธรรม ก่อนการมรณภาพของหลวงปู่เพียง ๓ วันโดยเหตการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นดังคำบรรยายไว้ดังนี้ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ก่อนที่ "หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท" จะมรณภาพเพียงสามวัน เกิดเหตุอัศจรรย์ที่ควรนำมาพิจารณาเป็นอย่างมาก หลวงปู่เจี๊ยะมีฉวีวรรณผ่องใส แสดงท่าทางอาจหาญ พูดจาเสียงดังฟังชัด เป็นประหนึ่งว่าไม่เคยป่วยเป็นเวลามานานปี  วันนั้นท่านเล่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต ตั้งแต่เริ่มต้นจนวาระสุดท้าย แม้เรื่องเบ็ดเตล็ดเล็กน้อย เช่น เรื่องแฟนสาวที่เคยรักสมัยเป็นหนุ่ม เรื่องญาติพี่น้อง บิดามารดา ฯลฯ
สรุปท้ายสุด ท่านพูดสั้นๆ แต่ตะโกนด้วยเสียงดังลั่นว่า "พระเจี๊ยะตายแล้วๆๆ" ตายจากสมมุติบัญญัติ  เป็นประหนึ่งวาจาศักดิ์สิทธิ์ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายกล่าวลาโลกซึ่งระงมปนเปื้อนเต็มไปด้วยความทุกข์เดือดร้อนนานาประการ
พูดอย่างเป็นภาษาธรรมะก็คือ "ปลงอายุสังขาร" ที่แบกหามทุกข์ทรมานมานานปี  บัดนี้ อีกสามวันข้างหน้า ภาระทั้งปวงจะต้องถูกทอดทิ้งแล้ว  เหลือแต่ธรรมะที่เลิศเลอภายในใจเพียงเท่านั้นวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ หลวงปู่เจี๊ยะเริ่มมีอาการเหนื่อยมากและออกซิเจนในเลือดลดลง  เมื่อได้ทำการเอกซเรย์ปอดก็พบว่ามีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดจำนวนมากทั้งสองข้าง  แพทย์ได้ทำการเจาะช่องเยื่อหุ้มปอดและดูดน้ำปนเลือดออกมาข้างละประมาณ ๘๐๐ ซีซี  หลังจากนั้นอาการเหนื่อยของท่านก็ลดลง
ต่อมาเวลาประมาณ ๒๒.๕๕ น. หลวงปู่เจี๊ยะก็ได้ละขันธ์เข้าสู่อนุปาทิเสสนิพพานด้วยความสงบและอาจหาญในธรรม  สิริอายุรวมได้ ๘๘ ปี ๒ เดือน ๑๗ วัน ๖๘ พรรษา
ที่มา : Facebook - ท่องถิ่นธรรม พระกรรมฐานติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ