ไม่ต้องมีชื่อ..ไม่ต้องดัง..!! "รัชกาลนี้ขอไม่จารึกในประวัติศาสตร์..ไม่ให้มี" เมื่อนักข่าวถามในหลวงว่า..ในรัชกาลของท่าน ท่านต้องการอะไร ?!!!

Publish 2017-08-24 11:23:20

             ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอิจฉามากที่สุดในโลก เพราะประเทศไทยมีสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในโลก ไม่มีสิ่งใดที่จะหามาเทียบเคียงได้ นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์ที่ทรงทำทุกอย่างเพื่อสกนิกรอย่างมากมาย และไม่มีกษัตริย์ที่ไหนในโลกที่ทรงต่อสู้ความความเป็นอยู่ของพสกนิกร            ". . .เมื่อหลายปีมาแล้ว..ตอนที่ไปสหรัฐอเมริกามีทีวีอเมริกันมาสัมภาษณ์ เขาถามว่า ในรัชกาลของท่าน ท่านต้องการอะไร...จุดหมายต้องการอะไร..อยากให้รัชกาลของท่านจารึกในประวัติศาสตร์อย่างไร ..ก็ต้องตอบเขาว่า...

"ความปรารถนาคือว่า รัชกาลนี้ขอไม่จารึกในประวัติศาสตร์..ไม่ให้มี เขาก็แปลกใจ แต่ท่านทั้งหลายคงไม่แปลกใจ เพราะอธิบายแล้วว่า...ถ้ามีความสงบ..มีความเรียบร้อยของประเทศชาติ จะไม่เป็นประวัติศาสตร์..เราไม่ต้องการประวัติศาสตร์ เวลาไหนที่มีสงคราม มีความยุ่งยากตีกันนั้นน่ะเป็นประวัติศาสตร์ ฉะนั้นที่ต้องการก็คือ..ต้องการให้เมืองไทยอยู่ไปอย่างสงบ ไม่ต้องมีอะไรโลดโผนเท่าไหร่ ไม่ต้องมีชื่อ ไม่ต้องดัง แล้วจะมีความสุข และจะยั่งยืน"

(พระราชดำรัสของสมเด็จพระภัทรมหาราช พระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดี ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๒๓)


 

              นับว่าเป็นโชคดีของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทำเพื่อพสกนิกร ทรงมีพระจริยวัตรที่เรียบง่าย เห็นความสุขของพสกนิกรเป็นที่ตั้ง เป็นต้นแบบและเป็นแรงบันดาลใจให้พสกนิกร น้อมนำเพื่อเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขที่ยั่งยืน

 

 

ที่มาจาก : เพจ ตามรอยพ่อ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน