จิตแห่งการบำเพ็ญภาวนา!! เมื่อหลวงปู่หลุย..เจอพญานาคผู้มีมิจฉาทิฏฐิ มาลองดี แต่ท่านกลับแผ่เมตตาให้จนจิตพญานาคอ่อนลงและเคารพหลวงปู่ในที่สุด!!

Publish 2017-09-04 18:03:11

             หลวงปู่หลุย ท่านเป็นพระเถระสายอีสานสายหลวงปู่มั่น สายธรรมยุติ เป็นพระอริยสงฆ์ผู้มีศีลวัตรปฏิบัติอันงดงาม หลวงปู่หลุย จันทสาโร ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๔๔ ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายคำฝอย วรบุตร ลูกชายเจ้าเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี ประเทศลาว และนางกวย (สุวรรณภา) วรบุตร ในช่วงวัยเด็กท่านศึกษาจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ และได้ทำงานเป็นเสมียน กับพี่เขยที่เป็นสมุห์บัญชีสรรพากร อ.เชียงคาน

             และเมื่อปี ๒๔๖๔ ได้ย้ายไปทำงานที่อำเภอแซงบาดาล (ธวัชบุรี) และที่ห้องอัยการภาค จ.ร้อยเอ็ด ด้วยการอุปถัมภ์ของอัยการภาคร้อยเอ็ด ท่านได้นับถือศาสนาคริสต์ อยู่ ๕ ปี จนลุงของท่าน เรียกท่านว่า เซนต์หลุยส์ หรือ หลุย ท่านจึงถูกเรียกชื่อว่า หลุย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา และต่อมาท่านได้กลับใจเปลี่ยนศาสนามานับถือศาสนาพุทธแทน และได้อุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๖๖ เป็นพระมหานิกาย ณ อ.แซงบาดาล จ.ร้อยเอ็ด ในช่วงพรรษาที่ ๑ ท่านได้พยายามศึกษาพระธรรมวินัย ทั้งปริยัติธรรมและปฏิบัติ ครั้นถึงคราวออกพรรษา ท่านได้ลาพระอุปัชฌาย์ไปเข้าร่วมการคัดเลือกเกณฑ์ทหารที่จังหวัดเลย และได้เดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม ที่จังหวัดนครพนม
                ต่อมาในช่วงพรรษาที่ ๓๒ หลวงปู่หลุย จันทสาโร ท่านได้เดินทางมาปฏิบัติภาวนาที่ภูบักบิดเป็นถ้ำที่มีความศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เนื่องจากเป็นอาณาเขตของพวกบังบดหรือภุมเทวดาสถิตอยู่ ปากถ้ำเล็กแคบมากแต่เมื่อผ่านปากถ้ำเข้าไปแล้วภายในจะกว้างใหญ่ ผนังถ้ำเป็นโพรงและซอกหลืบมากมาย และมีโพรงลึกอยู่โพรงหนึ่งชาวบ้านเรียกขานกันว่าเป็นโพรงของพญานาค หากใครนำเอามะพร้าวมาทิ้งลงในโพรงนี้ มะพร้าวจะไปโผล่ที่กุดป่องอย่างน่าอัศจรรย์ ที่เป็นเช่นนี้แสดงว่า ลึกจากปากโพรงลงไปคงจะมีสายธารน้ำไหลอยู่ใต้แผ่นดิน และสายธารน้ำไหลนี้คงจะทอดยาวไปทะลุถึงกุดป่องได้

                ปีพุทธศักราช ๒๔๙๙ หลวงปู่หลุยท่านต้องการเปลี่ยนสถานที่บำเพ็ญเพียร จึงได้มุ่งหน้ามายังภูบักบิด  เนื่องจากบนภูบักบิดเป็นป่าเขาอุดมสมบรณ์ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า สภาพธรรมชาติจึงสงบวิเวกเป็นสัปปายะสำหรับพระธุดงค์พระกรรมฐาน หลวงปู่หลุยขึ้นไปบำเพ็ญภาวนาบนภูบักบิดช่วงเดือนธันวาคมอากาศบนภูหนาวเหน็บเย็นเยือก คืนหนึ่งปู่หลุยได้เผชิญกับสิ่งลึกลับซึ่งท่านต้องยอมรับว่ามีอยู่จริงนั่นคือพญานาค หลวงปู่หลุยเผชิญกับพญานาคแห่งภูบักบิดตนนี้  เป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิมาแต่เดิมไม่ยอมรับนับถือพระสุปฏิปันโน เมื่อหลวงปู่มาบำเพ็ญภาวนาในเขตของตนจึงแสดงฤทธิ์ปรากฏกายลองดีกับท่าน โดยใช้ส่วนหางพันรอบกายท่านหลายรอบแล้วรัดแน่น หลวงปู่หลุยเล่าว่า ทันทีที่รู้สึกว่าพญานาคมารัดตัวท่านตั้งสติไม่ทัน ทำให้ตกใจ หลวงปู่บอกว่าอึดอัดมาก


                 อันที่จริงหลวงปู่หลุยเคยมีประสบการณ์เรื่องพญานาคมาเหมือนกัน แต่ไม่เคยพบถึงขั้นเข้ามารัดตัวท่านขนาดนี้จึงทำให้ท่านอดสะดุ้งหวั่นไหวไม่ได้ แต่เมื่อตั้งสติได้ก็กำหนดจิตเอาพุทโธ เป่าเข้าไปขดลำตัวพญานาคซึ่งรัดตัวท่านก็คลายออกอย่างรวดเร็วกระทั่งหายวับไป แม้หลวงปู่หลุยจะเผชิญกับความน่ากลัวของพญานาคถึงปานนี้ ท่านก็ไม่ได้พรั่นพรึงไม่ยอมหนีไปจากถ้าภูบักบิด ยังคงบำเพ็ญภาวนาต่อไปด้วยความมั่นคงแน่วแน่ พร้อมกันนั้นก็ได้แผ่เมตตาไปให้พญานาคตนนั้นไม่มีประมาณ ตราบจนจิตของพญานาคอ่อนลงยอมรับนับถือท่านและต่อมาได้กลายเป็นมิตรที่ดีของหลวงปู่หลุยในที่สุด

 

 

ขอบคุณที่มาจาก : https://th.wikipedia.org/wiki/หลวงปู่หลุย_จนฺทสาโร

                         http://www.payanaka.com ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

เสาวลักษณ์ แสงสุวรรณ