๑๔ ก.ย. การยืนเคารพธงชาติ ครั้งแรกในประเทศไทย !!! เคยทราบไหม เพราะเหตุใด เราจึงต้องยืนเคารพธงชาติทุก เช้า-เย็น !?!

Publish 2017-09-14 07:10:37

๒๔๗๗ เป็นปีที่ประเทศไทยมีเพลงชาติเป็นครั้งแรก ซึ่งในขณะนั้นยังใช้ชื่อว่า เพลงชาติสยาม และอีก ๕ ปีต่อมา คือปี ๒๔๘๒ ก็เปลี่ยนเป็นเพลงชาติไทย 
 
ขณะที่ปี ๒๔๗๘  ราชการได้ประกาศกฎหมายให้ประชาชนยืนเคารพธงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. แต่กฎหมายไม่ได้รับความนิยมและไม่มีการปฎิบัติอย่างแพร่หลาย
 
ในวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต เรื่องธงไตรรงค์กับการสร้างอุดมการณ์รัฐไทย พ.ศ. ๒๔๕๙ - ๒๕๒๐ ของชนิดา พรหมพยัคฆ์-เผือกสม สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เล่าถึงจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้กฎหมายนี้ถูกบังคับใช้อย่างแพร่หลายจุดเปลี่ยนสำคัญคือ รายการวิทยุประเภทสนทนา  ระหว่างนายมั่น และนายคง หนึ่งในเครื่องมือการโฆษณาแนวคิดรัฐนิยมของจอมพลป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น
 
รายการนายมั่น นายคง เกิดขึ้น เมื่อรัฐบาลประกาศให้วันที่ ๒๔ มิถุนายน เป็นวันชาติและมีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในปี ๒๔๘๒  รายการจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงและโฆษณานโยบายของรัฐบาล  รวมถึงการประดับและแสดงความเคารพต่อธงชาติไทยด้วย
 
หนึ่งในบทสนทนาระหว่างนายมั่นและนายคง ช่วงก่อนถึงวันชาติ ในปี ๒๔๘๕ คือ
 
"เวลา ๘.๐๐ น. เปนเวลาชักทงชาติขึ้นสู่เสาทั่วราชอานาจักร เวลานี้แหละเปนเวลาสำคันที่สุดประจำวันของเรา กรมโคสนาการได้ประกาสเชินชวนข้าราชการและประชาชนไนที่ทุกแห่งไปยืนนิ่งระวังตรง เพื่อสแดงความเคารพต่อทงชาติไทยเปนเวลา ๕ วินาที หรือจนกว่าการบันเลงเพลงชาติโดยทางวิทยุกะจายเสียงจะได้จบลง หรือจนกว่าสัญญานอื่นๆ ไนการชักทงชาติได้จบลง"


 
ซึ่งรายการนี้ ได้นัดหมายประชาชนให้ยืนตรงเคารพธงชาติพร้อมกัน ในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๔๘๕ เป็นวันแรก  พร้อมกล่าวในรายการว่า
 
"เมื่อเช้านี้  เท่ากับเราได้เปิดฉากไหม่ของชีวิตชาติไทยอีกด้านหนึ่ง คือการเคารพทงชาติ ซึ่งเปนด้านสำคันมาก เพราะเปนการรวมจิตไจของคนทั้งชาติเข้าด้วยกัน รวมจิตไจของคนทั้งชาติเข้าสู่ความเปนเอกราชของชาติ และเกียรติอันสูงสุดของชาติที่รวมหยู่ที่ทงชาติไทย แม้การนี้จะได้นัดแนะกันล่วงหน้าไม่กี่วันก็ตาม แต่ได้ผลส่วนรวมเปนที่น่ายินดีมาก เท่าที่ฉันได้ยินได้ฟังจากบุคคลที่หยู่ไนสถานที่ต่างๆ กัน จะยังมีบกพร่องกันบ้างเล็กน้อยนั้น เข้าไจว่าคงเกิดจากยังไม่เข้าไจกันดี"
 
และในวันรุ่งขึ้น  จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กล่าวกับประชาชนผ่านทางวิทยุกระจายเสียง สรุปใจความสำคัญได้ว่า การเคารพธงชาติทำให้จอมพลป. "มีความรู้สึกสบายใจ"  และพบความเป็นไทยมากขึ้น พร้อมกับย้ำว่า เรื่องนี้ เป็นเรื่องใหญ่ ที่น้ำตานองหน้ากันได้ทั้งชาติเลยทีเดียว พร้อมประณามผู้ไม่เคารพธงชาติอย่างรุนแรงว่าเป็นผู้คิดทรยศต่อชาติ เท่ากับการด่าพ่อแม่ ครูอาจารย์ และพระพุทธเจ้าเลยทีเดียว เนื่องจากธงชาติไทย มีบารมีของพระพุทธเจ้าและเป็นตัวแทนของศาสนา


การยืนเคารพธงชาติ ในเวลา ๐๘.๐๐ น. และ ๑๘.๐๐ น. ในปัจจุบัน ยังเป็นไปตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ ๒๔๘๕ และพระราชกฤษฎีกากำหนดวัฒนธรรมแห่งชาติ ๒๔๘๕ ในขณะที่ปี ๒๕๕๐ พลเอกปรีชา โรจนเสน ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม  เคยเสนอแนวคิดร่างพระราชบัญญัติชักธงชาติ ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณา โดยมีเนื้อหากำหนดคือให้ประชาชนยืนตรงเคารพธงชาติในเวลา ๐๘.๐๐ น. และเวลา ๑๘.๐๐ น. รวมถึงประชาชนที่ขับขี่รถบนท้องถนนด้วย ยกเว้นบนทางด่วนเท่านั้น เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีจิตสำนึกในการรักชาติ โดยเห็นว่าการหยุดรถพร้อมกันเพียง ๑ นาที ไม่น่าจะส่งผลกระทบ เพราะยังเร็วกว่า การติดไฟแดงตามสี่แยกต่างๆ แต่แนวคิดนี้ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด

อ้างอิงข้อมูลจาก - voicetv.co.th , th.wikipedia.org

 

หมายเหตุ  - เนื่องด้วย เรื่องราวเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในยุคสมัย จอมพล. ป. พิบูล สงคราม ซึ่งยุคนั้นได้ประกาศใช้อักขรวิธีไทยแบบใหม่ขึ้น เพื่อให้การสะกดคำในภาษาไทยกะทัดรัดและลดความซ้ำซ้อนของตัวอักษรลง เมื่อทางเรานำมาอ้างอิงจึงจำเป็นต้องคงภาษาเดิมไว้เพื่อความถูกต้อง


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน