ต่อให้เป็นเจ้าแม่นาคี ก็ต้องสยบ!! ถูกงูกัด มาหาหลวงพ่อวิบูลย์!  รอดตายปาฏิหาริย์ทุกราย สมเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อจาด  ละสังขารแล้วร่างไม่เน่า!!

Publish 2017-09-20 16:08:22

ต่อให้เป็นเจ้าแม่นาคี ก็ต้องสยบ!! ถูกงูกัด มาหาหลวงพ่อวิบูลย์!  รอดตายปาฏิหาริย์ทุกราย สมเป็นศิษย์เอกหลวงพ่อจาด  ละสังขารแล้วร่างไม่เน่า!!

ประวัติโดยสังเขปตามที่ปรากฏ
หลวงพ่อวิบูลย์ วัดลำต้อยติ่ง ศิษย์หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา ผู้เข้มขลังในวิชารักษา ใครถุกงูกัดมาหายขาดทุกราย มรณะแล้วสังขารไม่เน่า
เมื่อเยาว์วัยเป็นลูกศิษย์อาศัยอยู่กับ หลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา จ.ปราจีนบุรี ต่อมาเมื่ออายุครบบวชได้เดินทางมาอุปสมบท ที่วัดประยูรวงศาวาสในปีพ.ศ. ๒๔๗๙ และได้ศึกษาเล่าเรียนปริยัติธรรมที่สำนักเรียน วัดประยูรวงศาวาส จนสำเร็จนักธรรมเอก ได้ออกเดินธุดงค์จาริกไปที่ต่างๆ
พร้อมกันนั้นก็ได้ศึกษาวิชากรรมฐานและวิชาไสยศาสตร์กับพระอาจารย์ชื่อดัง ขณะที่เดินธุดงค์จาริกไปยังที่ต่างๆ และเดินทางมาขอเล่าเรียนวิชากับพระอาจารย์ที่เคารพนับถือ คือหลวงพ่อจาด วัดบางกะเบา ซึ่งหลวงพ่อจาดก็ได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆ ให้จนหมด จึงเดินทางกลับวัดประยูรวงศาวาส  ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๔๙๒ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาส วัดลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังพัฒนาวัดให้เจริญรุ่งเรืองถึง ๒ วัด ในเวลาเดียวกัน คือ วัดหนองจิก กบินทร์บุรี ท่านช่วยเหลือเกื้อกูลชาวบ้านยามเจ็บไข้ ถูกคุณไสย ด้วยสมุนไพร พระคาถาน้ำพระพุทธมนต์ ช่วงยุดหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ หลวงพ่อสาธุท่านขลังในการรักษาพยาบาล ผู้ที่ถูกงูพิษกัดแล้วรอดตายราวปฏิหาริย์แทบทุกรายที่มาหาให้ท่านรักษา จนกระทั่งชาวบ้าน ขนานนามว่า “ หมองู ”
พระครูสาธุกิจวิธาน (หลวงพ่อวิบูลย์) มรณภาพ เวลา ๐๐.๔๕ น. ของวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิริอายุรวม ๑๐๒ ปี (ใบมรณบัตรระบุอายุ ๙๘ ปี)
ที่มา FB: เพจพระอริยสงฆ์ไทยสังขารไม่เน่าเปื่อยติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม

ติดตามข่าวอื่นๆ