๒๖ ก.ย. นี้ "ยูเนสโก" เตรียมถวายราชสดุดี ในหลวง ร.๙ !!! บนเวทีนานาชาติที่กรุงปารีส ในงานประชุมระดับโลกวันแรก !!!

Publish 2017-09-25 13:24:28

"ยูเนสโก" ถวายราชสดุดีในหลวง ร.๙ บนเวทีนานาชาติที่กรุงปารีส ๒๖ ก.ย.นี้ "กรมศิลป์" ทดสอบระบบไฟแสงสว่างและหมอกสระอโนดาตพระเมรุมาศ "สสส." ร่วมภาคีเครือข่ายเปิดนิทรรศการภาพถ่าย "๑๐๐ วันเปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง" หลายจังหวัดประกอบพิธีเชิญดอกไม้จันทน์ใช้ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเมื่อวันจันทร์ มีรายงานว่าในวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๐ ซึ่งจะเป็นวันแรกของการประชุม International World Peace September ๒๐๑๗ ในหัวข้อ "Creating Sustainable Society of Peace: A legacy of King Bhumibol Adulyadej of Thailand" ที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การยูเนสโก เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม นางอิรินา โบโควา ผู้อำนวยการใหญ่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก และนายไมเคิล วอป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก เตรียมกล่าวถวายราชสดุดีและแสดงความอาลัย พร้อมกับตัวแทนผู้แทนถาวรจากนานาประเทศ ตัวแทนผู้นำพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ และประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติอีกทางหนึ่งด้วยการถวายราชสักการะในเวทีนานาชาติ

โดยนางอิรินา โบโควาจะขึ้นกล่าวถวายราชสดุดี ตามด้วยนายไมเคิล วอป ประธานกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก รวมทั้งตัวแทนผู้แทนถาวรจากนานาประเทศ ตัวแทนผู้นำพระพุทธศาสนาจากประเทศต่างๆ และประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) เข้าร่วมการกล่าวสดุดี


ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารีส และสำนักงานผู้แทนถาวรไทยประจำยูเนสโก ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ ก.ย. โดยมีผู้แทนองค์กรทางพระพุทธศาสนาทั่วโลกเข้าร่วมประชุม เช่น จีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เกาหลี มาเลเซีย เนปาล เป็นต้น และกำหนดให้การประชุมวันแรกเป็นเวทีนานาชาติในการถวายราชสดุดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ้างอิงข้อมูลจาก - www.msn.com


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน