ที่สุดแห่งความงดงาม และยิ่งใหญ่ !!! ภาพการฝึกซ้อมการแสดงโขน หน้าพระที่นั่งทรงธรรม ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.๙ !!!

Publish 2017-09-30 13:22:52

วันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๐ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ฝึกซ้อมการแสดงโขน หน้าพระที่นั่งทรงธรรม (หน้าพระเมรุมาศ) เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงละครแห่งชาติ

โดยกำหนดจัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระรามข้ามสมุทร “ยกรบ” ซึ่งเป็นการแสดงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักการสังคีต กรมศิลปากรจัดแสดงเนื่องในงานต้อนรับพระราชอาคันตุกะ รวมทั้งมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการแสดงให้มีความสวยงาม พร้อมเพรียงมากยิ่งขึ้น นับเป็นขวัญและกำลังใจแก่ศิลปินสำนักการคีต กรมศิลปากร
ทั้งนี้ นายประสาท ทองอร่าม ผู้ชำนาญการด้าน นาฏศิลป์ไทย หรือครูมืดกล่าวว่าภาพรวมการแสดงดังกล่าวมีความพร้อมมากกว่าร้อยละ ๙๐ โดยเหลือเพียง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จะนำไปปรับ การฝึกซ้อมหน้าพระ ที่นั่งทรงธรรม โดยเหตุผลที่ การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ทำการแสดงในชุดพระรามข้ามสมุทร -ยกรบ- รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ นั้นเนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงโปรด นอกจากนี้ยังได้ทำการเพิ่มเนื้อหาในตอน แสงอาทิตย์และศรพรหมมาศ เพื่อให้การแสดงมีความต่อเนื่องตลอดพระราชพิธี ซึ่งนักแสดงทุกคนนั้นมีความตั้งใจที่จะทำให้ การแสดงชุดนี้ออกมายิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่สุด อย่างไรก็ตามในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะมีการซ้อมการแสดงครั้งสุดท้ายหน้าพระที่นั่งทรงธรรมก่อนจะมีพระราชพิธีจริงอีกด้วย

การแสดงในตอนดังกล่าวเป็นตอนที่สำคัญในเรื่องรามเกียรติ์ เริ่มดำเนินเรื่องเหตุการณ์สำคัญตั้งแต่พระรามยกไพร่พลวานรข้ามมหาสมุทรกว้างใหญ่ไพศาล เพื่อต้องการทำสงครามกับทศกัณฐ์ ทั้งสองฝ่ายเมื่อทำศึกสงครามกัน ต่างมีไพล่พลทหารเป็นกำลังจำนวนมาก เมื่อฝ่ายอสูรพ่ายแพ้ พระอินทร์ และเทวดานางฟ้าจำนวนมากต่างพากันจับระบำรำฟ้อนถวายสดุดี แซ่ซ้อง สรรเสริญถวายพระพรชัยแก่องค์สมเด็จพระรามที่ทรงชนะเหล่าปวงอสูรมารร้าย ทำให้ทั้งสามภพธำรงอยู่ด้วยความสุขสงบร่มเย็นด้วยพระมหาบารมี เสมือนพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ ทรงฟันฝ่าอุปสรรค โดยเฉพาะความยากลำบากของประชาชนชาวไทย ให้มีความสุขสงบร่มเย็นมาอย่างนาวนาน


สำหรับการแสดงชุดรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประพันธ์บทขึ้นใหม่โดยนายเกษม ทองอร่าม ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป ในทำนองเพลงระบำอู่ทองของนายมนตรี ตราโมท ศิลปินแห่งชาติ ประดิษฐ์ท่ารำใหม่ โดยกำหนดผู้แสดงจำนวน ๘๙ คน (เทวดา นางฟ้า ๘๘ คน และพระอินทร์) นักแสดง ผู้พากย์ – เจรจา ผู้บรรเลง ขับร้อง และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ประมาณ ๓๖๐ คน ผู้แสดง คือนาฏศิลปิน สำนักการสังคีต นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลปทั่วประเทศ ๑๒ แห่ง และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

อ้างอิงข้อมูลจาก - www.mthai.comติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง