สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Publish 2017-10-14 10:18:15

จากกรณีเมื่อวันที่ (๑๓ ต.ค.๒๕๖๐) เวลา ๑๗.๐๓ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ ๑ ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงรอรับเสด็จอยู่ ณ ที่นั้น

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพวงมาลาส่วนพระองค์และพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่หน้าพระบรมโกศ ชาวพนักงานประโคมกระทั่งมโหระทึก สังข์ แตรงอน แตรฝรั่ง ปี่ กลองชนะ ปี่พาทย์ ทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพ วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วประทับพระราชอาสน์

เมื่อ พระสงฆ์ ๓๐ รูปสวดพระพุทธมนต์และคาถาพิเศษ ปรมินทมหาภูมิพละอตุลยะเตชะมหาราชัสสะปัตติทานคาถา (ปะ-ระ-มิน-ทะ-มะ-หา-พู-มิ-พะ-ละ-อะ-ตุ-ละ-ยะ-เต-ชะ-มะ-หา-รา-ชัด-สะ-ปัด-ติ-ทา-นะ-คา-ถา) ซึ่งแต่งโดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร ๑๐ ไตร จำนวน ๒ เที่ยว พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

เมื่อเจ้าพนักงานนิมนต์ พระพรหมมุนี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ที่จะถวายเทศน์และพระสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งยังอาสน์สงฆ์ เรียบร้อยแล้ว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานแก่เจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระบรมโกศ สำหรับพระบรมศพทรงธรรม ทรงศีล พระพรหมมุนี ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบแล้ว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระแท่นมุกพระสวดธรรมคาถา เมื่อพระสงฆ์ ๔ รูป สวดธรรมคาถา จบ ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ ทรงทอดผ้าไตรถวายพระเทศน์และพระสวดธรรมคาถา พระสงฆ์สดับปกรณ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นมหาเศวตฉัตร ทรงกราบถวายบังคมพระบรมศพ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังมุขด้านทิศเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงคม แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ


ข้อมูลจาก สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ / สทท.ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ