พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑ ปี วันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ณ แดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย

Publish 2017-10-14 12:34:47

เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Namaste Dhamma ได้โพสต์ภาพพร้อมกับระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ว่า.

บำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี เสด็จสวรรคต ณ แดนพุทธภูมิ”

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเดชพระคุณ พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดียเนปาล เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พล.ต.อ.อุดม รักศิลธรรม เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ในโอกาสที่จัดโครงการอุปสมบทหมู่ ๙๐ ปี ตม.ไทย ใต้ร่มพระบารมี เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑ ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารรรัฐอินเดีย ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
 โดยพิธีจัดขึ้นตั้งแต่เช้า เวลา ๐๖.๐๐ น. พระสงฆ์จำนวน ๗๐ รูป ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศลภายในพระอุโบสถ เวลา ๐๖.๓๐ น. กราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ถวายสักการะเส้นพระเจ้าในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเวียนประทักษิณรอบพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา เวลา ๐๗.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล เจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวช ทอดผ้าบังสุกุลสดับปกรณ์ พระสงฆ์ ๘ รูป ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. กราบสักการะพระพุทธปรินิพพาน มหาปรินิพพานสถูป สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ ทอดผ้าบังสุกุลสดับปกรณ์ พระสงฆ์ ๑๐ รูป ภายในพระอุโบสถ เวลา ๑๑.๐๐ น. บุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๗๐ รูป เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล พระสงฆ์ ๗๐ รูป สวดพระอภิธรรม ๗ คัมภีร์ เจริญจิตภาวนาปลงธรรมสังเวช ทอดผ้าบังสุกุลสดับปกรณ์ พระสงฆ์ ๘ รูป จุดเทียนแสงสว่าง ๙๙๙ ดวง และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ ลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๙
กิจกรรมในการบำเพ็ญกุศลครั้งนี้ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล ครบ ๑ ปี วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่มีต่อวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และพสกนิกรชาวไทย ที่ทรงสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรม เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพ และพระวิสัยทัศน์ ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง และพสกนิกรมีความผาสุกร่วมเย็นใต้ร่มพระบารมี ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง


 

ภาพและข้อมุลจากเฟซบุ๊ก Namaste Dhamma


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน