แชร์บอกต่อ! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

แชร์บอกต่อ! สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ ๙

Publish 2017-10-20 10:28:50

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเปลี่ยนแปลงการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำหน่ายครั้งแรกวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐,๐๐๐ เข็ม ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
 
        เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมพาศ นิลพันธ์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบการจำหน่ายและสั่งจองเข็มที่ระลึก   พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจำหน่ายครั้งแรกในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๔๐,๐๐๐ เข็ม นั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯให้แก่พี่น้องประชาชน พบว่าพื้นที่บริเวณศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงาน ก.พ. (เดิม) ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ มีความคับแคบ ไม่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน จึงเห็นสมควรย้ายสถานที่จำหน่ายไปยังหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยจำหน่ายราคาเข็มละ ๓๐๐ บาท และจำกัดคนละไม่เกิน ๒ เข็ม

 
รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ขอยกเลิกการจำหน่ายเข็มที่ระลึกฯ ภายในงานนิทรรศการฯ ณ ท้องสนามหลวง และได้กำหนดสถานที่ในการจำหน่าย เข็มที่ระลึกฯ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ ใหม่ และจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
สำหรับการสั่งจองเข็มที่ระลึกฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ในส่วนกลาง สามารถสั่งจองได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และธนาคารกรุงไทย เฉพาะเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่รับจอง เพื่อให้เข็มที่ระลึกฯ สามารถถึงมือพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด ส่วนความคืบหน้าในการสั่งจองเป็นประการใด จะแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบต่อไป
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองคลัง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๐๑ และ ๐ ๒๒๘๓ ๔๓๑๙ - ๒๔


ข้อมุลจาก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อุทัย เลิกสันเทียะ