คนไทยควรทราบ!!!... พระโกศทองคำลงยาที่จะใช้บรรจุพระบรมอัฐิในหลวง ร.๙ รูปแบบไหน ประดิษฐานไว้ที่ใด

คนไทยควรทราบ!!!... พระโกศทองคำลงยาที่จะใช้บรรจุพระบรมอัฐิในหลวง ร.๙ รูปแบบไหน ประดิษฐานไว้ที่ใด

Publish 2017-10-27 16:08:03

คนไทยควรทราบ!!!... พระโกศทองคำลงยาที่จะใช้บรรจุพระบรมอัฐิในหลวง ร.๙ รูปแบบไหน ประดิษฐานไว้ที่ใด

วันนี้ (๒๗ ต.ค.) ที่หน้าพระที่นั่งทรงธรรม มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เจ้าหน้าที่จัดตั้งริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานสำหรับอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ และเทียบพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย ที่หน้าพระที่นั่งทรงธรรมสำหรับอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคาร โดยนำริ้วตั้งอยู่ที่จุดศาลาลูกขุนที่ ๑-๔ ระหว่างพระสงฆ์ฉันภัตตาหาร ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ เพื่ออัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรางคารเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง
เมื่อเวลา ๑๐.๔๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานภูษามาลาอัญเชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารจากพระเมรุมาศประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย จากนั้นเจ้าพนักงานภูษามาลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมอัฐิ และอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากบุษบกแว่นฟ้าไปประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี การนี้พระโกศพระบรมอัฐิอีก ๕ พระโกศ จะเชิญโดยรถยนต์พระที่นั่งไปประดิษฐานล่วงหน้า ณ พระแท่นสุวรรณเบญจดล พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระโกศทองคำลงยาประดับรัตนชาติทรงพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มีทั้งสิ้น ๓ รูปแบบ ได้แก่ 
๑. พระโกศทรงพระบรมอัฐิที่จะอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นพระโกศทองคำลงยาประดับเพชร ๙ เหลี่ยม ออกแบบโดย นายอำพล สัมมาวุฒธิ
๒. พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย ๘ เหลี่ยม มีจำนวน ๔ องค์ ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ออกแบบโดย นายณัฐพงศ์ ปิยมาภรณ์
๓. พระโกศทองคำลงยาประดับพลอย ๘ เหลี่ยม ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ออกแบบโดย นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพรสำหรับพระโกศทรงพระบรมอัฐิที่จะนำไปประดิษฐาน ณ พระวิมาน พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งจะเชิญออกในการพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินที่มีการบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า และการบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณาณุปทาน กลุ่มงานช่างบุและช่างศิราภรณ์ กลุ่มประณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการจัดสร้าง
รูปทรงโดยทั่วไปของพระโกศองค์นี้ได้ศึกษาจากภาพถ่ายของพระโกศทรงพระบรมอัฐิอดีตบูรมหากษัตริย์ไทยทั้งจากเอกสารหนังสือ ภาพจากสื่อสารสนเทศและแบบผลงานการออกแบบพระโกศพระอัฐิ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ได้ศึกษาจากผลงานอดีตบรมครูช่างศิลปกรรมไทย ศาสตราจารย์พระพรหมพิจิตร (อู๋ ลาภานนท์) เป็นแบบอย่างอีกชั้น โดยพระโกศพระบรมอัฐิ ได้ออกแบบเป็นพระโกศเก้าเหลี่ยมตลอดองค์ยกเว้นส่วนยอดที่เป็นก้านของพุ่มข้าวบิณฑ์ และก้านของสุวรรณฉัตรฉัตร ๙ ชั้นจะเป็นทรงกลม ซึ่งลักษณะโดยรวมตามแบบอย่างของพระโกศพระบรมอัฐิและพระโกศพระอัฐิที่มีการสร้างสืบตามกันมาตามพระราชประเพณี


ที่มา FB:เพจ พิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน และสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน