๒๖ ต.ค.เสียงสวดมนต์ก้องทั่วภูฏาน!!!  กษัตริย์จิกมี โปรดให้จัดพิธีสวดมนต์พิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.๙ ในวันถวายพระเพลิงฯ

๒๖ ต.ค.เสียงสวดมนต์ก้องทั่วภูฏาน!!!  กษัตริย์จิกมี โปรดให้จัดพิธีสวดมนต์พิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.๙ ในวันถวายพระเพลิงฯ

Publish 2017-10-27 17:04:41

๒๖ ต.ค.เสียงสวดมนต์ก้องทั่วภูฏาน!!!  กษัตริย์จิกมี โปรดให้จัดพิธีสวดมนต์พิเศษ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.๙ ในวันถวายพระเพลิงฯ

เมื่อวานนี้ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) ที่ประเทศภูฏานได้มีจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ให้สมพระเกียรติ ภูฏานจัดพิธีสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ อย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ โดยมีบรรดาสมาชิกราชวงศ์หลายพระองค์ และสมเด็จพระสังฆราชแห่งภูฏาน มาเป็นประธานในการสวดมนต์พิเศษในครั้งนี้
 
เนื่องด้วยระหว่างภูฏานและประเทศไทยมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันระหว่างราชวงศ์เป็นพิเศษที่สุด ในภูฏานสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ในช่วงสายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ kuenselphodrang ในการสวดมนต์พิเศษ เพื่อถวายแด่ ในหลวง ร.๙ สมเด็จพระสังฆราชแห่งภูฏาน เสด็จมาเป็นประธานจุดเนยในพิธีสวดครั้งนี้ และสมาชิกของครอบครัวราชวงศ์แห่งภูฏานได้เข้าร่วมพิธีสวดมนต์ทั้งหมด
ในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและภูฏานยังคงแข็งแกร่งกว่าเดิม ในวันนี้ด้วยการเดินทางไปไทยเพื่อการศึกษา, งานทางการแพทย์, ธุรกิจ, ธุรกิจ, และวันหยุดและการเพิ่มจำนวนของการเข้าชมจากประเทศไทย
 ในหลายพื้นที่ของความร่วมมือระหว่างภูฏานและประเทศไทยโครงการของราชินีได้ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวงของประเทศไทยที่ปรับให้มีการรองรับระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นได้ผ่านการเสริมสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือนที่คล้ายกับโครงการที่คล้ายกันในภูฏาน
ที่มา FB: His Majesty King Jigme Khesar Namgyel Wangchuck @KingJigmeKhesar


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน