เผยปริศนา..ทำไมต้องสร้างพญานาคหน้าคน!! สัตว์ในตำนานพุทธที่เป็นดั่งสะพานและสายรุ้ง เชื่อมต่อมิติ เพื่อส่งผู้มีบุญเสด็จสู่สวรรคาลัย.

เผยปริศนา..ทำไมต้องสร้างพญานาคหน้าคน!! สัตว์ในตำนานพุทธที่เป็นดั่งสะพานและสายรุ้ง เชื่อมต่อมิติ เพื่อส่งผู้มีบุญเสด็จสู่สวรรคาลัย.

Publish 2017-10-27 18:00:35

เผยปริศนา ทำไมต้องสร้างพญานาคหน้าคน!! สัตว์ในตำนานพุทธที่เป็นดั่งสะพานและสายรุ้ง เชื่อมต่อมิติ เพื่อส่งผู้มีบุญเสด็จสู่สวรรคาลัย  

(บทความพิเศษ โดย “ทิพย์วารี”)

เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๖ ต.ค. ที่ผ่านมา ท่ามกลางความโศกเศร้านั้น สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือ ความงดงามของพระเมรุมาศ ที่ถูกจัดสร้างไว้ราวสรวงสวรรค์

ประติมากรรมประดับพระเมรุมาศในส่วนของบันไดนาค และประติมากรรมท้องไม้พระเมรุมาศองค์ประธาน โดยกรมศิลปากรมอบหมายให้ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จ.พระนครศรีอยุธยา และศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง จ.อ่างทอง ดำเนินการจัดสร้างราวบันไดและประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ มี อ.สุดสาคร ชายเสม เป็นผู้ออกแบบและควบคุมทุกขั้นตอนการจัดสร้าง ยึดหลักการออกแบบอย่างยิ่งใหญ่ให้สมพระเกียรติ เพื่อถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ขอขอบคุณภาพจากรายการคุยโขมงข่าวเช้า ช่อง๙



บันไดนาค ชั้นที่สำคัญที่สุด คือ “บันไดนาคชั้นที่ ๔” ชั้นพระเมรุมาศประธาน ชั้นสำคัญที่สุดเป็นพญาอนันตนาคราช ต้นแบบจากปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นนาค ๗ เศียร โดยแต่ละเศียรเป็นหน้าเทวดา ตามคัมภีร์พระนารายณ์บรรทมสินธุ์บนแท่นพญาอนันตนาคราช เพื่อถวายพระเกียรติแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙

ตามที่เราทราบกันแล้วว่า  “พญานาค” ถือเป็นสัตว์ในตำนาน ที่มีความเชื่อมโยงผูกพันกับพุทธศาสนา อย่างลึกซึ้ง ...
ดังจะเห็นได้จากตามโบราณสถาน และโบราณวัตถุต่างๆ ทั้งใน ไทย ลาว พม่า 
ทั้งนี้ เหตุที่สร้างพญานาคไว้ตามราวบันได เกิดจากความเชื่อว่า


พญานาค คือ สะพาน  หรือ สายรุ้ง ที่เชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ โลกศักดิ์สิทธิ์ ความเชื่อที่ว่า พญานาค กับ รุ้ง เป็นอันเดียวกัน ก็คือสะพานเชื่อมโลกมนุษย์กับสวรรค์นั่นเอง
นาคสะดุ้ง...ที่ราวบันไดโบสถ์นั้นได้สร้างขึ้นตามความเชื่อถือ "บันไดนาค" ก็ด้วยความเชื่อดังกล่าว แม้ตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ก็โดยบันไดแก้วมณีสีรุ้ง ที่เทวดาเนรมิตขึ้นและมีพญานาคจำนวน ๒ ตน เอาหลังหนุนบันไดไว้

ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของภาพ และที่มาเนื้อหาข้อมูลมา ณ ที่นี้

บทความพิเศษ โดย ทิพย์วารี

อ้างอิงจาก : เว็บนะโมอุตทัวร์ / วิกิพีเดีย /ช่าง 10หมู่กรมศิลปากร


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน