ที่สุดแห่งความปลื้มปิติของชาวไทย !! กษัตริย์จิกมี ยกในหลวง ร.๙ คือ ธรรมราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นต้นแบบการเป็นกษัตริย์ของพระองค์ !!

ที่สุดแห่งความปลื้มปิติของชาวไทย !! กษัตริย์จิกมี ยกในหลวง ร.๙ คือ ธรรมราชาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นต้นแบบการเป็นกษัตริย์ของพระองค์ !!

Publish 2017-10-30 14:05:10

เมื่อวันที่ ๒๗ ต.ค. ๖๐ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักเขียนและผู้จัดรายการวิทยุชื่อดัง ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวโดยใช้ชื่อว่า Danai Chanchaochai ซึ่งได้เล่าเรื่องราวเมื่อ สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ และได้มอบหนังสือที่เขียนถึง ในหลวง ร.๙ ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ หลายเล่มให้แก่ทั้งสองพระองค์ ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้...
นับเป็นบุญและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ..
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก และสมเด็จพระราชินีแห่งราชอาณาจักรภูฏานพระราชทานพระวโรกาสให้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์ เกือบ ๒ ชั่วโมง
โดยน้อมเกล้าฯ ถวายหนังสือภาษาอังกฤษชุด King Bhumibol Adulyadej of Thailand
หนังสือตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ ๙ และหนังสือเล่มอื่นที่ผมเขียนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น
White Ocean Strategy
White Heart
Dharma Moments
ทั้งสองพระองค์สนพระทัยมาก
ทรงเปิดดูหนังสืออย่างละเอียด
และรับสั่งถามด้วยความแปลกพระทัยว่า พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงมีภาพวาดฝีพระหัตถ์จำนวนมาก ซึ่งงดงามเหลือเกิน
และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ ซึ่งได้มีโอกาสทอดพระเนตรเป็นครั้งแรกจากหนังสือเล่มนี้
รับสั่งว่า ราชสำนักแห่งราชอาณาจักรภูฏานได้เปิดวัดทั่วประเทศให้ประชาชนชาวภูฏานได้เข้าไปถวายสักการะแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และทรงแปลกพระทัย ที่มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปสวดมนต์ ถวายสักการะ ด้วยความสมัครใจ
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีได้รับสั่งถามประชาชนของท่านว่า รู้จักหรือเคยพบพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยหรือ?
ประชาชนของท่านทั้งหมดกราบทูลเหมือนกันว่า ไม่เคยได้มีโอกาสพบหรือเข้าเฝ้าฯ พระมหากษัตริย์ของไทย แต่ทุกคนรู้ว่า ..
พระองค์ทรงมีพระชนมายุมาก ทรงงานหนักมาก
และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ดีมาก จึงพร้อมใจกันมาสวดมนต์ถวาย
สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีรับสั่งว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็น "ธรรมราชา" ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก
เช่นเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช เมื่อ ๒๓๐๐ ปีก่อน
ทรงเป็นต้นแบบการเป็นพระมหากษัตริย์ให้กับพระองค์เอง ซึ่งได้ครองราชย์มาแล้ว ๑๒ ปี
รับสั่งชมพระเมรุมาศว่างดงามวิจิตรตระการตาที่สุด ยามที่ต้องแสงอาทิตย์ และแสงไฟตอนกลางคืน
ยังได้รับสั่งถึงฝนที่ตกลงมาในช่วงก่อนพระราชพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ตามความเชื่อของชาวภูฏาน คือพรจากสวรรค์
ทุกครั้งที่สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่รับสั่งถึงในหลวง รัชกาลที่ ๙ พระสุรเสียงจะสั่นเครือ และน้ำพระเนตรคลอ
ทรงติดเข็มถวายอาลัยเลข ๙ ไทยบนฉลองพระองค์ชุดประจำชาติสีดำ
เป็นความปลาบปลื้มและเป็นพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้
ศุกร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
กรุงเทพมหานคร


หลังจากที่ นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัวโดยใช้ชื่อว่า Danai Chanchaochai ในเรื่องราวดังกล่าว ทำให้เกิดการแชร์ต่อๆกันอย่างกว้างขวาง และชื่นชมเป็นอย่างมาก

อ้างอิงข้อมูลจาก - เฟสบุ๊ค Danai Chanchaochaiติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ปิยะนัย เกตุทอง