คนไทยได้เฮ...อนาคตที่สดใสกำลังจะมา !!! ธนาคารโลกจัด ประเทศไทย ติดอันดับความน่าลงทุนเป็นที่ ๓ ของอาเซียน !!! #ปี๒๐๑๘

คนไทยได้เฮ...อนาคตที่สดใสกำลังจะมา !!! ธนาคารโลกจัด "ประเทศไทย" ติดอันดับความน่าลงทุนเป็นที่ ๓ ของอาเซียน !!! #ปี๒๐๑๘

Publish 2017-11-01 14:18:27

ประเทศไทยทำได้จากที่สภาพคล่องทางด้านธุรกิจตกต่ำมานาน ธนาคารโลกจัดอันดับความสะดวกในการทำธุรกิจล่าสุด ของปี ๒๐๑๘ ถือว่าประเทศเราได้รับความสนใจมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ และคงเป็นหนทางที่สดใสต่อไปในภายภาคหน้าธนาคารโลกจัดอันดับความสะดวกในการทำธุรกิจหรือ หรือ Doing Business ปี ๒๐๑๘ ไทยเป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น จากอันดับที่ ๔๖ ในปี ๒๐๑๗ เป็นอันดับที่ ๒๖ ในปี ๒๐๑๘ จาก ๑๙๐ ประเทศ โดยปรับขึ้น ๒๐ อันดับ ซึ่งเมื่อเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ไทยมีการพัฒนาที่ดีที่สุด และเป็นอันดับที่ ๓ ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ซึ่งอยู่ที่อันที่ 2 และมาเลเซียอันดับที่ ๒๔


โดยไทยได้รับการปรับอันดับขึ้นสูง เนื่องจากมีการพัฒนาที่โดดเด่น ซึ่งพิจารณาจาก ๑๐ หลักเกณฑ์ความยากง่ายการทำธุรกิจ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ การชำระภาษี, การจดทะเบียนทรัพย์สิน, การอนุญาตก่อสร้าง, การได้รับสินเชื่อ, การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย และการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย

อ้างอิงข้อมูลจาก - INN


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน